تفاوت بتن صنعتی و بتن سنتی

 

ویژگی های اصلی دو قراردادCIF وFOB برای تجارت جهانی کالا

1.             معرفی

با وجود پیشرفت تکنولوژی و اینترنت که تا حدی چگونگی هدایت تجارت و ثبت قرارداد را تحت تاثیر قرار داده است؛ کالاها هنوز از محل فروشنده به محل خریدار به روش سنتی و به وسیله ی جاده ها ، خط آهن، دریا و یا حمل و نقل هوایی  جابه جا می شوند.

به منظور هدف این مقاله ما روی جا به جایی کالا از طریق دریا تمرکز خواهیم کرد ، زیرا عمده ی فعالیت های واردات و صادرات از طریق دریا انجام می شوند.

هدف این مقاله شناسایی دو عدد از پرکاربردترین قراردادهای جهانی تجارت کالا و توضیح ویژگی ها و مشخصه های هر یک از این قراردادها و نقاط تفاوت بین آنها می باشد.

در این مقاله روی موقعیت قانونی فروشنده و خریدار تمرکز می کنیم و به طور خلاصه حقوق و وظایف هرکدام از آنها را تحت این قراردادها بیان می کنیم.

در پایان نکات مثبت و نکات منفی هرکدام از قراردادها را که به خصوص به خریدار پیشنهاد می شود را می سنجیم . پیشنهاداتی به وی می دهیم من باب اینکه از کدام شرایط به منظور سودآوری بیشتر استفاده نماید.

اخطار:باید این را در ذهن داشته باشیم که نکات مثبت و منفی ای که در مورد استفاده از آنها بیان می کنیم فقط شامل مشخصه های حقوقی نمی شوند بلکه شامل مشخصه هایی دیگر نظیر مقرون به صرفه بودن ، سیاسی و مربوط به فناوری نیز می باشند.

ما در پیشنهاداتمان به دلیل محدود بودن فضای این مقاله نتوانستیم به طور کامل این مشخصه ها را بیان کنیم و ترجیح دادیم به طور خلاصه به هرکدام از آنها بپردازیم. ما نیز توضیح خواهیم داد در زمینه ی استفاده از شرایط قرارداد ، هرکدام از آنها چگونه روی انتخاب خریدار تاثیر می گذارند.

2. پیش زمینه ی تاریخی

)FOB جا به جایی آزاد)  و CIF ) حمل و نقل ، بیمه  و هزینه)

هر دو برای حمل و نقل دریایی جهانی کالا بیش از یک قرن است که تنظیم شده اند . این قراردادها سالهاست که در لحظات اوج و سقوط به دلایلی که در ادامه بیان می کنیم مورد استفاده قرار گرفته اند.

همانطور که هشدار دادیم ، دلیل نوسانات متناوب در استفاده از این قراردادها فقط دلایل قانونی نیست ؛ بلکه شامل تاثیر مولفه های اقتصادی ، سیاسی و فناوری نیز می شود . ما قصد داریم یک تاریخچه ی کوتاه از انقلاب FOB و CIF بدهیم.

FOB اولین شرایط استفاده شده توسط بازرگانان برای هدف تجارت به وسیله ی دریا بود . دلیل آن را در شیوه و شرایط تجارت جهانی در قرن نوزدهم می توان یافت . بازرگانان آن زمان نسبت به بازرگانان زمان حال ، بیشتر درگیر در همه ی بخش های فعالیت های فروشی بودند و دلیل آن نبود تجهیزاتی است که امروزه به راحتی قابل استفاده هستند ، مثل نبود سیستم کشتیرانی و خدمات منظم ، ارتباطات و خدمات پستی ضعیف ، وضعیت ضعیف اسناد کشتیرانی ، خدمات بیمه ی ضعیف و سایر موارد . به دلیل سختی های آن زمان ، معمولا فروشنده هیچ خدماتی را برای خریدار متعهد نمی شد ؛ به همین دلیل خریدار یا نماینده اش میبایستی خودشان شخصا همه چیز را برنامه ریزی می کردند و در طول کل سفر با حضور در کشتی بارشان را همراهی می کردند.

موقعیت خریدار ضعیف بود و زیاد مقرون به صرفه نبود ، اما این شرایط مدت زیادی طول نکشید .

با توسعه ی فناوری ، مدرن شدن ارتباطات و خدمات پستی ، مردم هچنین شاهد ایجاد تغییری در زمینه ی چگونگی تجارت جهانی بودند . سیستم منظم کشتیرانی و خدمات ایجاد شد ، اطلاعات زیادی از موقعیت و شرایط کشتی ها مخابره شدند ، اسناد کشتیرانی وضعیتی کاملا قانونی پیدا کرد ، وقتی بانک ها به طور فعال به برنامه شان در همه ی مراحل تجارت پرداختند  مسائل مالی معنی پیدا کرد و شرکت های بیمه به ارائه ی خدماتی وسیع تر در زمینه های کلی شرایط خطرناک پرداختند . به وجود آمدن شرایط جدید ، بازرگانان را بر آن داشت تا متدهای جدید حمل و نقل کالا را به کار گیرند.

CIF از جدش FOB برای رفع نیازهای شرایط جدید تجارت جهانی به عنوان نتیجه ای برای توسعه ی تجارت گرفته شده است . همانطور که پیش تر نیز بیان شد ، توسعه ی فناوری و ارتباطات نیز به وجود آمد.

فضای تجارت با کشتی دیگر یک مشکل نبود و دیگر احتیاج نبود که خریدار در تمام مراحل تجارت حضور داشته باشد. فروشنده بیشتر راغب بود که خدماتی مثل برنامه ریزی فضای کشتی ها و قرارداد اختصاصی بیمه و غیره را به خریدار ارائه نماید. هر چند هزینه ی این خدمات روی هزینه ای که خریدار در قرارداد باید پرداخت کند تاثیر می گذارد. بنابراین قرارداد CIF برای دو طرف خریدار و فروشنده فوایدی دارد ؛ این فواید را در ادامه بیان می کنیم .

 3. دو قرارداد اصلی

با توضیح اجزا قراردادهای FOBو CIF و همچنین حقوق و وظایف طرفین نسبت به قرارداد ، ادامه می دهیم.

FOBخلاصه ی کلمه ی (Free On Board) است و در ساده ترین شکل این قرارداد بدین معنی است که فروشنده توافق کرده است که کالاها را به کشتی انتخاب شده توسط خریدار تحویل دهد و بعد از چنین تحویلی ، مالکیت و خطر به خریدار انتقال می یابد . خریدار مسوول بیمه و حمل و نقل کالاها تا مقصد نهاییشان است . خریدار تا زمانی که دستورالعملی از فروشنده در زمینه ی نام کشتی و بندری که بارگیری از آن انجام می شود را دریافت نکند موظف به بار زدن کالاها در کشتی ای نیست .

در شکل قدیمی قرارداد FOB تعداد وظایف فروشنده کمتر هستند . فروشنده باید کالاهایی که در قرارداد فروش هست را سوار کشتی کند ؛ و کالاها را با قرار دادن آنها روی کشتی ای که توسط خریدار انتخاب شده است به وی تحویل دهد و همه ی هزینه های حوادث قبل از تحویل را نیز پرداخت نماید .

فروشنده همچنین قبض بارگیری را دریافت می کند که به طور عادی نشان دهنده ی این است که او فرستنده و حمل کننده ی کالاهاست و باید این قبض را به خریدار منتقل نماید . بیمه ی دریایی نیز به طور عادی و مستقیم توسط خریدار برنامه ریزی می شود . خریدار همچنین باید کشتی و بندر را انتخاب کند ، اعلامیه ی کامل در مورد زمان و مکان تحویل کالا بفرستد و به موقع با شرکت حمل ونقل کالاها از بندرگاه مورد نظر قرارداد ببندد . خریدار همچنین باید هزینه ی حوادث در طول واردات کالا و هزینه ی نهایی کالاها را بپردازد.

بنابر این حقیقت تاکید می کنیم که در یک قرارداد FOB هزینه ی حمل و نقل دریایی و بیمه را نیز باید خریدار متحمل شود . اما قرارداد FOB قرارداد انعطاف پذیری است و به دلیل این ویژگی است که امروزه هنوز مشهور و مورد استفاده می باشد.

دلوین جِی در کمپانی پیر و سیندیا از کمپانی نویگیشن تنوعات FOB را توصیف کرده اند . تنوعات عمده ی FOB حول این مساله که چه کسی قرارداد را با شرکت حمل و نقل می بندد ، میگردد . در یک قرارداد FOB با خدمات اضافه فروشنده برنامه ریز بارگیری و بیمه را به حساب خریدار متحمل می شود . در این قراردادFOB متنوع ، فروشنده کشتی را انتخاب می کند ؛ قرارداد حمل و نقل را با شرکت حمل و نقل دریایی می بندد و متعهد می شود کالا هه را روی عرشه کشتی بگذارد و قبض بارگیری را برای خریدار بفرستد . این نوع قرارداد FOB شباهت هایی با قرارداد استاندارد  CIF در مورد این حقیقت که فروشنده قرارداد حمل و نقل اختصاصی بیمه را ترتیب می دهد ، دارد . ولی در قرارداد قبلی ، فروشنده به حساب خریدار این کار را انجام می دهد و هزینه ی چنین خدماتی جداگانه پرداخت می شود ؛ در حالی که در قرارداد اخیر ، فروشنده مجبور به ارائه و پرداخت هزینه های این خدمات می باشد.

در قرارداد FOB قدیمی و CIF با خدمات اضافه ، فروشنده یکی از طرفین قرارداد با شرکت حمل و نقل است ؛ در حالی که در قرارداد FOB ساده ، خریدار و خودش باید وارد قرارداد با شرکت حمل و نقل شوند و این در حالی است که فروشنده می بایست کالا ها را بر روی عرشه ی کشتی بگذارد و قبض بارگیری به طور مستقیم به خریدار تحویل داده شود .

  CIFمخفف کلمه های حمل و نقل دریایی ، بیمه و هزینه است و تحت این قرارداد ، فروشنده همیشه  عهده دار برقراری یک فضای حمل و نقل امن ، ترتیب دادن همه ی مراحل حمل و نقل ، سوار کردن کالاها به کشتی و بستن قرارداد حمل و نقل و بیمه ایمنی می شود.

هزینه ی CIF مشمول همه چیز است . قیمت ، شامل هزینه ی کالاها ، بیمه و حمل و نقل است . در قرارداد CIFفروشنده باید یک فاکتور مربوط به کالاهای فروخته شده که سوار کشتی شده اند ، طبق قرارداد و همه ی هزینه ها تا آن زمان را صادر کند . فروشنده  وظایفش را تحت قرارداد ارسال شده به خریدار واسناد مرتبط با قرارداد و انتقال مالکیت کالاها به خریدار در آن زمان که روی دریا هستند و یا انتقال مالکیت آنها زمانی که از کشتی پیاده می شوند ، انجام داده است.

هدف و نتیجه ی قرارداد CIF به خریدار و فروشنده اجازه می دهد که محموله ی دریایی یا بسته بندی در حال حرکت و دست به دست کردن ، جابه جایی آزادانه ی کالاها و انتقال مالکیت را طبق قرارداد انجام دهد . این بیانیه روی نقش قاطعی که اسناد نقل و انتقال دریایی در کاربرد قرارداد CIF بازرسی می کنند ؛ تاکید دارد . خریدار هم در طرف دیگر موظف می باشد طبق نیازهای قرارداد ، بندر مقصد را انتخاب کند و پول کالا ها را هنگام تحویل اسناد ، پرداخت نماید و کالاها را تحویل بگیرد و تمام هزینه های پیاده کردن کالاها را نیز بپردازد. CIF استاندارد خریدار را همچنین موظف به تحصیل تمام گواهی نامه های واردات و پرداخت تمامی هزینه ها و وظایف متعهد شده می کند.

در جایی که خطر انتقال کالاها اهمیت دارد ، در هر دو قرارداد این خطر به شرکت حمل و نقل  انتقال پیدا می کند ؛ هرچند انتقال مالکیت کالاها به دلیل حق فروشنده برای باطل کردن قرارداد عقب بیافتد ، وضعیت و شرایط قانون در مورد این نکته بسیار واضح و دقیق است . در قرارداد FOB مالکیت کالاها ممکن است در حال حمل ونقل منتقل شود ، در حالی که در CIF همیشه بعد از مراحل خطر منتقل می شود و نه در حال جا به جایی کالا ؛ مگر اینکه طرفین به جز این توافق کنند.

باسنجش برخی نکات مثبت و منفی که هر دو قرارداد به خریدار ارائه می دهند  و ارائه ی چند پیشنهاد در مورد شرایطی که خریدار باید در رابطه با استفاده از CIF در نظر بگیرد ادامه می دهیم.

FOB یا CIF، سوال این است

در مراحل تجارت جهانی ، هر دو طرف قرارداد می کوشند عواقب برخی مولفه های خطر مالی و قانونی که روی موقعیت آنها تاثیر می گذارد را کم کنند . مولفه های خطری که قابل جبران هستند ، مثل آسیب یا نقص ،  عمل نکردن به عهد در قرارداد ، در گیری های قانونی در قرارداد  ، سیستم های قانونی متفاوت در طول کل روند تجارت ، واحذ پول و تطبیق ارزش واحدهای مختلف و مسائل سیاسی چیزهایی هستند که باید خیلی جدی گرفته شوند ؛ این مولفه ها روی انتخاب خریدار یا فروشنده در زمینه ی قرارداد تاثیر می گذارند .

کدامیک از این مولفه ها حمایت بهتری از طرفین می کند؟ کدام مولفه نکات مثبت بیشتری را برای طرفین دارد؟ کدامیک خطر کمتر و سود دهی بیشتری دارد؟

وقتی با نگاهی نزدیک تر به موقعیت فروشنده و خریدار نگاه می کنیم ، متوجه می شویم بعضی وقت ها چه چیزی می تواند برای یکی از طرفین یک نکته ی مثبت باشد و برای طرف دیگر یک نکته ی منفی .

در این مقاله ما بیشتر روی موقعیت خریدار ونکات مثبت برای او تمرکز می کنیم . آیاCIF برای خریدار سوددهی دارد و قانع کننده است یا خیر؟

بگذارید اول نگاهی دقیق تر به نکات مثبتFOB برای خریدار بیاندازیم . همانطور که پیش تر توضیح دادیم قرارداد FOB یک قرارداد مدرن قدیمی تر است که تا به امروز استفاده می شود.

دلایل متعددی را می توان برای آن بیان کرد:

الف) در جایی که منع استفاده از پول های خارجی وجود دارد ، مخصوصا زمانی که شرکت حمل و نقل   هم ملیت خریدار باشد  ؛ زیرا قیمت های FOB کمتر از CIFاست.

ب)هزینه ی حمل و نقل قابل پرداخت از پیش باشد ، اینگونه شرکت حمل و نقل را قانع می کند .

ج) در جایی که خریدار می خواهد بدهی های وارداتی اش را کمتر کند و فقط به هزینه ی کالا ها اختصاص دهد ؛ زیرا هزینه های FOB فقط شامل کالاست.

د) در جایی که خریدار نوع خاصی از کشتی را به دلیل نوع خاصی از کالا به کار می گیرد.

ه) در جایی که خریدار به دلیل خرید کل یک محموله ی دریایی بزرگ باید کل یک کشتی را به طور کامل در اختیار بگیرد.

ی) و همچنین به دلیل اینکه می تواند از یک منبع داخل به یک بندر بارگیری استفاده شود ، حتی در زمانی که قرارداد کالا CIFاست .

دلایلی که در بالا آوردیم به وضوح نشان می دهد که خریدار باید FOB استفاده کند.

یک ضرب المثل در مورد تجارت جهانی است که می گوید : شما باید از طریق FOB خرید کنید و از طریق CIF جنس هایتان را بفروشید ؛ دلیل آن کاملا واضح است ، همه چیز برابر است . FOBفقط شامل هزینه ی کالاها می شود ، در حالی که CIF شامل تعداد زیادی هزینه است . با انتخاب کشتی و قرارداد بستن با شرکت حمل و نقل ، خریدار می تواند معامله ی بهتری داشته باشد . خریدار قرارداد حمل و نقل را تحت کنترل دارد و هزینه ی قرارداد را با امنیت بیشتری مدیریت می کند . اینچنین منطقی برای هزینه ی بیمه نیز کاربرد دارد . خریدار ، شرکت های بیمه ی خانگی اش (داخلی) را بهتر می شناسد و احتمالا می تواند سیاست بیمه ای بهتری را برای پوشش دادن و خطرات محموله ی دریایی ای که خریداری کرده است را بیابد . معامله ی بهتر با شرکت حمل و نقل وبیمه می تواند هزینه ی کلی خرید کالاها را کم کند.

اگر همه ی این دلایل وجود دارد چر


برچسب‌ها: تفاوت بتن صنعتی و بتن سنتی
+ نوشته شده توسط خبر گزاری D.N در و ساعت |

 
ویژگی های اصلی دو قراردادCIF وFOB برای تجارت جهانی کالا
1.             معرفی
با وجود پیشرفت تکنولوژی و اینترنت که تا حدی چگونگی هدایت تجارت و ثبت قرارداد را تحت تاثیر قرار داده است؛ کالاها هنوز از محل فروشنده به محل خریدار به روش سنتی و به وسیله ی جاده ها ، خط آهن، دریا و یا حمل و نقل هوایی  جابه جا می شوند.
به منظور هدف این مقاله ما روی جا به جایی کالا از طریق دریا تمرکز خواهیم کرد ، زیرا عمده ی فعالیت های واردات و صادرات از طریق دریا انجام می شوند.
هدف این مقاله شناسایی دو عدد از پرکاربردترین قراردادهای جهانی تجارت کالا و توضیح ویژگی ها و مشخصه های هر یک از این قراردادها و نقاط تفاوت بین آنها می باشد.
در این مقاله روی موقعیت قانونی فروشنده و خریدار تمرکز می کنیم و به طور خلاصه حقوق و وظایف هرکدام از آنها را تحت این قراردادها بیان می کنیم.
در پایان نکات مثبت و نکات منفی هرکدام از قراردادها را که به خصوص به خریدار پیشنهاد می شود را می سنجیم . پیشنهاداتی به وی می دهیم من باب اینکه از کدام شرایط به منظور سودآوری بیشتر استفاده نماید.
اخطار:باید این را در ذهن داشته باشیم که نکات مثبت و منفی ای که در مورد استفاده از آنها بیان می کنیم فقط شامل مشخصه های حقوقی نمی شوند بلکه شامل مشخصه هایی دیگر نظیر مقرون به صرفه بودن ، سیاسی و مربوط به فناوری نیز می باشند.
ما در پیشنهاداتمان به دلیل محدود بودن فضای این مقاله نتوانستیم به طور کامل این مشخصه ها را بیان کنیم و ترجیح دادیم به طور خلاصه به هرکدام از آنها بپردازیم. ما نیز توضیح خواهیم داد در زمینه ی استفاده از شرایط قرارداد ، هرکدام از آنها چگونه روی انتخاب خریدار تاثیر می گذارند.
2. پیش زمینه ی تاریخی
)FOB جا به جایی آزاد)  و CIF ) حمل و نقل ، بیمه  و هزینه)
هر دو برای حمل و نقل دریایی جهانی کالا بیش از یک قرن است که تنظیم شده اند . این قراردادها سالهاست که در لحظات اوج و سقوط به دلایلی که در ادامه بیان می کنیم مورد استفاده قرار گرفته اند.
همانطور که هشدار دادیم ، دلیل نوسانات متناوب در استفاده از این قراردادها فقط دلایل قانونی نیست ؛ بلکه شامل تاثیر مولفه های اقتصادی ، سیاسی و فناوری نیز می شود . ما قصد داریم یک تاریخچه ی کوتاه از انقلاب FOB و CIF بدهیم.
FOB اولین شرایط استفاده شده توسط بازرگانان برای هدف تجارت به وسیله ی دریا بود . دلیل آن را در شیوه و شرایط تجارت جهانی در قرن نوزدهم می توان یافت . بازرگانان آن زمان نسبت به بازرگانان زمان حال ، بیشتر درگیر در همه ی بخش های فعالیت های فروشی بودند و دلیل آن نبود تجهیزاتی است که امروزه به راحتی قابل استفاده هستند ، مثل نبود سیستم کشتیرانی و خدمات منظم ، ارتباطات و خدمات پستی ضعیف ، وضعیت ضعیف اسناد کشتیرانی ، خدمات بیمه ی ضعیف و سایر موارد . به دلیل سختی های آن زمان ، معمولا فروشنده هیچ خدماتی را برای خریدار متعهد نمی شد ؛ به همین دلیل خریدار یا نماینده اش میبایستی خودشان شخصا همه چیز را برنامه ریزی می کردند و در طول کل سفر با حضور در کشتی بارشان را همراهی می کردند.
موقعیت خریدار ضعیف بود و زیاد مقرون به صرفه نبود ، اما این شرایط مدت زیادی طول نکشید .
با توسعه ی فناوری ، مدرن شدن ارتباطات و خدمات پستی ، مردم هچنین شاهد ایجاد تغییری در زمینه ی چگونگی تجارت جهانی بودند . سیستم منظم کشتیرانی و خدمات ایجاد شد ، اطلاعات زیادی از موقعیت و شرایط کشتی ها مخابره شدند ، اسناد کشتیرانی وضعیتی کاملا قانونی پیدا کرد ، وقتی بانک ها به طور فعال به برنامه شان در همه ی مراحل تجارت پرداختند  مسائل مالی معنی پیدا کرد و شرکت های بیمه به ارائه ی خدماتی وسیع تر در زمینه های کلی شرایط خطرناک پرداختند . به وجود آمدن شرایط جدید ، بازرگانان را بر آن داشت تا متدهای جدید حمل و نقل کالا را به کار گیرند.
CIF از جدش FOB برای رفع نیازهای شرایط جدید تجارت جهانی به عنوان نتیجه ای برای توسعه ی تجارت گرفته شده است . همانطور که پیش تر نیز بیان شد ، توسعه ی فناوری و ارتباطات نیز به وجود آمد.
فضای تجارت با کشتی دیگر یک مشکل نبود و دیگر احتیاج نبود که خریدار در تمام مراحل تجارت حضور داشته باشد. فروشنده بیشتر راغب بود که خدماتی مثل برنامه ریزی فضای کشتی ها و قرارداد اختصاصی بیمه و غیره را به خریدار ارائه نماید. هر چند هزینه ی این خدمات روی هزینه ای که خریدار در قرارداد باید پرداخت کند تاثیر می گذارد. بنابراین قرارداد CIF برای دو طرف خریدار و فروشنده فوایدی دارد ؛ این فواید را در ادامه بیان می کنیم .
 3. دو قرارداد اصلی
با توضیح اجزا قراردادهای FOBو CIF و همچنین حقوق و وظایف طرفین نسبت به قرارداد ، ادامه می دهیم.
FOBخلاصه ی کلمه ی (Free On Board) است و در ساده ترین شکل این قرارداد بدین معنی است که فروشنده توافق کرده است که کالاها را به کشتی انتخاب شده توسط خریدار تحویل دهد و بعد از چنین تحویلی ، مالکیت و خطر به خریدار انتقال می یابد . خریدار مسوول بیمه و حمل و نقل کالاها تا مقصد نهاییشان است . خریدار تا زمانی که دستورالعملی از فروشنده در زمینه ی نام کشتی و بندری که بارگیری از آن انجام می شود را دریافت نکند موظف به بار زدن کالاها در کشتی ای نیست .
در شکل قدیمی قرارداد FOB تعداد وظایف فروشنده کمتر هستند . فروشنده باید کالاهایی که در قرارداد فروش هست را سوار کشتی کند ؛ و کالاها را با قرار دادن آنها روی کشتی ای که توسط خریدار انتخاب شده است به وی تحویل دهد و همه ی هزینه های حوادث قبل از تحویل را نیز پرداخت نماید .
فروشنده همچنین قبض بارگیری را دریافت می کند که به طور عادی نشان دهنده ی این است که او فرستنده و حمل کننده ی کالاهاست و باید این قبض را به خریدار منتقل نماید . بیمه ی دریایی نیز به طور عادی و مستقیم توسط خریدار برنامه ریزی می شود . خریدار همچنین باید کشتی و بندر را انتخاب کند ، اعلامیه ی کامل در مورد زمان و مکان تحویل کالا بفرستد و به موقع با شرکت حمل ونقل کالاها از بندرگاه مورد نظر قرارداد ببندد . خریدار همچنین باید هزینه ی حوادث در طول واردات کالا و هزینه ی نهایی کالاها را بپردازد.
بنابر این حقیقت تاکید می کنیم که در یک قرارداد FOB هزینه ی حمل و نقل دریایی و بیمه را نیز باید خریدار متحمل شود . اما قرارداد FOB قرارداد انعطاف پذیری است و به دلیل این ویژگی است که امروزه هنوز مشهور و مورد استفاده می باشد.
دلوین جِی در کمپانی پیر و سیندیا از کمپانی نویگیشن تنوعات FOB را توصیف کرده اند . تنوعات عمده ی FOB حول این مساله که چه کسی قرارداد را با شرکت حمل و نقل می بندد ، میگردد . در یک قرارداد FOB با خدمات اضافه فروشنده برنامه ریز بارگیری و بیمه را به حساب خریدار متحمل می شود . در این قراردادFOB متنوع ، فروشنده کشتی را انتخاب می کند ؛ قرارداد حمل و نقل را با شرکت حمل و نقل دریایی می بندد و متعهد می شود کالا هه را روی عرشه کشتی بگذارد و قبض بارگیری را برای خریدار بفرستد . این نوع قرارداد FOB شباهت هایی با قرارداد استاندارد  CIF در مورد این حقیقت که فروشنده قرارداد حمل و نقل اختصاصی بیمه را ترتیب می دهد ، دارد . ولی در قرارداد قبلی ، فروشنده به حساب خریدار این کار را انجام می دهد و هزینه ی چنین خدماتی جداگانه پرداخت می شود ؛ در حالی که در قرارداد اخیر ، فروشنده مجبور به ارائه و پرداخت هزینه های این خدمات می باشد.
در قرارداد FOB قدیمی و CIF با خدمات اضافه ، فروشنده یکی از طرفین قرارداد با شرکت حمل و نقل است ؛ در حالی که در قرارداد FOB ساده ، خریدار و خودش باید وارد قرارداد با شرکت حمل و نقل شوند و این در حالی است که فروشنده می بایست کالا ها را بر روی عرشه ی کشتی بگذارد و قبض بارگیری به طور مستقیم به خریدار تحویل داده شود .
  CIFمخفف کلمه های حمل و نقل دریایی ، بیمه و هزینه است و تحت این قرارداد ، فروشنده همیشه  عهده دار برقراری یک فضای حمل و نقل امن ، ترتیب دادن همه ی مراحل حمل و نقل ، سوار کردن کالاها به کشتی و بستن قرارداد حمل و نقل و بیمه ایمنی می شود.
هزینه ی CIF مشمول همه چیز است . قیمت ، شامل هزینه ی کالاها ، بیمه و حمل و نقل است . در قرارداد CIFفروشنده باید یک فاکتور مربوط به کالاهای فروخته شده که سوار کشتی شده اند ، طبق قرارداد و همه ی هزینه ها تا آن زمان را صادر کند . فروشنده  وظایفش را تحت قرارداد ارسال شده به خریدار واسناد مرتبط با قرارداد و انتقال مالکیت کالاها به خریدار در آن زمان که روی دریا هستند و یا انتقال مالکیت آنها زمانی که از کشتی پیاده می شوند ، انجام داده است.
هدف و نتیجه ی قرارداد CIF به خریدار و فروشنده اجازه می دهد که محموله ی دریایی یا بسته بندی در حال حرکت و دست به دست کردن ، جابه جایی آزادانه ی کالاها و انتقال مالکیت را طبق قرارداد انجام دهد . این بیانیه روی نقش قاطعی که اسناد نقل و انتقال دریایی در کاربرد قرارداد CIF بازرسی می کنند ؛ تاکید دارد . خریدار هم در طرف دیگر موظف می باشد طبق نیازهای قرارداد ، بندر مقصد را انتخاب کند و پول کالا ها را هنگام تحویل اسناد ، پرداخت نماید و کالاها را تحویل بگیرد و تمام هزینه های پیاده کردن کالاها را نیز بپردازد. CIF استاندارد خریدار را همچنین موظف به تحصیل تمام گواهی نامه های واردات و پرداخت تمامی هزینه ها و وظایف متعهد شده می کند.
در جایی که خطر انتقال کالاها اهمیت دارد ، در هر دو قرارداد این خطر به شرکت حمل و نقل  انتقال پیدا می کند ؛ هرچند انتقال مالکیت کالاها به دلیل حق فروشنده برای باطل کردن قرارداد عقب بیافتد ، وضعیت و شرایط قانون در مورد این نکته بسیار واضح و دقیق است . در قرارداد FOB مالکیت کالاها ممکن است در حال حمل ونقل منتقل شود ، در حالی که در CIF همیشه بعد از مراحل خطر منتقل می شود و نه در حال جا به جایی کالا ؛ مگر اینکه طرفین به جز این توافق کنند.
باسنجش برخی نکات مثبت و منفی که هر دو قرارداد به خریدار ارائه می دهند  و ارائه ی چند پیشنهاد در مورد شرایطی که خریدار باید در رابطه با استفاده از CIF در نظر بگیرد ادامه می دهیم.
FOB یا CIF، سوال این است
در مراحل تجارت جهانی ، هر دو طرف قرارداد می کوشند عواقب برخی مولفه های خطر مالی و قانونی که روی موقعیت آنها تاثیر می گذارد را کم کنند . مولفه های خطری که قابل جبران هستند ، مثل آسیب یا نقص ،  عمل نکردن به عهد در قرارداد ، در گیری های قانونی در قرارداد  ، سیستم های قانونی متفاوت در طول کل روند تجارت ، واحذ پول و تطبیق ارزش واحدهای مختلف و مسائل سیاسی چیزهایی هستند که باید خیلی جدی گرفته شوند ؛ این مولفه ها روی انتخاب خریدار یا فروشنده در زمینه ی قرارداد تاثیر می گذارند .
کدامیک از این مولفه ها حمایت بهتری از طرفین می کند؟ کدام مولفه نکات مثبت بیشتری را برای طرفین دارد؟ کدامیک خطر کمتر و سود دهی بیشتری دارد؟
وقتی با نگاهی نزدیک تر به موقعیت فروشنده و خریدار نگاه می کنیم ، متوجه می شویم بعضی وقت ها چه چیزی می تواند برای یکی از طرفین یک نکته ی مثبت باشد و برای طرف دیگر یک نکته ی منفی .
در این مقاله ما بیشتر روی موقعیت خریدار ونکات مثبت برای او تمرکز می کنیم . آیاCIF برای خریدار سوددهی دارد و قانع کننده است یا خیر؟
بگذارید اول نگاهی دقیق تر به نکات مثبتFOB برای خریدار بیاندازیم . همانطور که پیش تر توضیح دادیم قرارداد FOB یک قرارداد مدرن قدیمی تر است که تا به امروز استفاده می شود.
دلایل متعددی را می توان برای آن بیان کرد:
الف) در جایی که منع استفاده از پول های خارجی وجود دارد ، مخصوصا زمانی که شرکت حمل و نقل   هم ملیت خریدار باشد  ؛ زیرا قیمت های FOB کمتر از CIFاست.
ب)هزینه ی حمل و نقل قابل پرداخت از پیش باشد ، اینگونه شرکت حمل و نقل را قانع می کند .
ج) در جایی که خریدار می خواهد بدهی های وارداتی اش را کمتر کند و فقط به هزینه ی کالا ها اختصاص دهد ؛ زیرا هزینه های FOB فقط شامل کالاست.
د) در جایی که خریدار نوع خاصی از کشتی را به دلیل نوع خاصی از کالا به کار می گیرد.
ه) در جایی که خریدار به دلیل خرید کل یک محموله ی دریایی بزرگ باید کل یک کشتی را به طور کامل در اختیار بگیرد.
ی) و همچنین به دلیل اینکه می تواند از یک منبع داخل به یک بندر بارگیری استفاده شود ، حتی در زمانی که قرارداد کالا CIFاست .
دلایلی که در بالا آوردیم به وضوح نشان می دهد که خریدار باید FOB استفاده کند.
یک ضرب المثل در مورد تجارت جهانی است که می گوید : شما باید از طریق FOB خرید کنید و از طریق CIF جنس هایتان را بفروشید ؛ دلیل آن کاملا واضح است ، همه چیز برابر است . FOBفقط شامل هزینه ی کالاها می شود ، در حالی که CIF شامل تعداد زیادی هزینه است . با انتخاب کشتی و قرارداد بستن با شرکت حمل و نقل ، خریدار می تواند معامله ی بهتری داشته باشد . خریدار قرارداد حمل و نقل را تحت کنترل دارد و هزینه ی قرارداد را با امنیت بیشتری مدیریت می کند . اینچنین منطقی برای هزینه ی بیمه نیز کاربرد دارد . خریدار ، شرکت های بیمه ی خانگی اش (داخلی) را بهتر می شناسد و احتمالا می تواند سیاست بیمه ای بهتری را برای پوشش دادن و خطرات محموله ی دریایی ای که خریداری کرده است را بیابد . معامله ی بهتر با شرکت حمل و نقل وبیمه می تواند هزینه ی کلی خرید کالاها را کم کند.
اگر همه ی این دلایل وجود دارد چرا خریدار باز هم از CIF استفاده می کند ؟ به نظر ما دلیل این امر تا حدودی آسودگی است . برای شرح این دلیل با ارائه ی نکات مثبتی که قرارداد CIF به خریدار و فروشنده ارائه می دهد ، ادامه می دهیم.
فروشنده مسئول بارگیر کالا است و می تواند تا زمانی که محموله روی آب است آسیب و ضرر بیند ، کسی ایست که باید قبض بارکیری را بپردازد ؛ پس هیچ سوالی نمی تواند مالکیتش را زیر سوال ببرد . او باید مطمئن باشد که کار بیمه را انجام داده و بنابراین کمتر از یک فروشنده ، تحت قرارداد FOB در زمینه ی باز پس گرفتن هزینه ی کالاهای آسیب دیده و یا از بین رفتن در حادثه ، نگرانی کمتری دارد . فروشنده پولش را در اولین فرصتی که اسناد دریایی توسط خریدار مورد قبول قرار گرفت ، دریافت می کند ؛ بنابراین نباید تا قبل از رسیدن کالاها به بنگاه مقصد منتظر پولش باشد . او مطمئن است که بهای معامله را در اولین فرصتی که اسناد ، بررسی و تایید شد ؛ دریافت می کند . حتی اگر اجناس آسیب بینند یا خراب شده باشند . به نظر می آید که قرارداد CIFبیشتر فروشنده را جذب می کند .
قرارداد CIF همچنین چندین نکته ی مثبت برای خریدار دارد . خریدار از مشکلات و وظایف ایجاد فضای حمل و نقل مطمئن ، بستن قرارداد با شرکت حمل و نقل و تعیین بیمه رهایی می یابد . در جایی که خریدار یک شرکت کوچک باشد ، این یک نکته ی مثبت بزرگ است ؛ به دلیل اینکه ممکن است او اطلاعات یا تخصص لازم را برای انجام این کارها نداشته باشد . خریدار همچنین از همان ابتدای قرارداد با دانستن اینکه دقیقا چه مبلغی را باید برای رسیدن کالاها به دستش پرداخت نماید ، از یک نکته ی مثبت سود برده است . از آنجایی که هزینه ی CIF شامل همه چیز می شود ، خطر نوسانات در هزینه های حمل و نقل دریایی و بیمه به گردن خریدار است . خطر نوسانات به خصوص در مورد کالاهای پر مصرف به دلیل حجم زیاد کالاهای در حال تجارت ، به میزان زیادی بالاست .
به دلیل کلی بودن هزینه های قرارداد CIF، نیازی نیست که خریدار  نگران نوسانات در هزینه ی کشتی و حمل و نقل دریایی باشد . از آنجایی که CIF یک قرارداد کالا به واسطه ی تحویل اسناد است ، خریدار می تواند به واسطه ی تحویل دادن اسناد به بانک  از بانک ،اعتبارات مالی دریافت نماید تا با این مبالغ معامله انجام شود. در حالی که بانک اسناد را تا زمان فروش کالاها به یک خریدار دیگر و بازپس گرفتن اعتباراتش گرو نگه می دارد و اینچنین ، قرارداد های زنجیره ای شکل می گیرند . امنیت خریدار یا بانک در بیمه ی مربوط به مراحل عقد قرارداد ، درج می شود تا از آنها محافظت کند . حتی در زمانی که سند تحویل داده شده ولی کالاها نابود شده اند و یا آسیب دیده اند .
در حایی که خریدار خرید و فروش می کند یا مصرف کننده است ، باز هم شامل پیشنهادات ما می شود . خریداری که به معامله ادامه می دهد و با قرارداد CIFخرید کرده است ، به راحتی به واسطه ی قدرت اسناد ، با CIF هم می تواند بفروشد . این یکی از نکات مثبت قرارداد های زنجیره ای است که امنیت و انعطاف پذیری را فراهم می آورد . به محض اینکه سند ها به دست خریدار رسید ، او می تواند کالاها را در حالی که روی آب هستند بفروشد تا بتواند بقیه ی قراردادهایش را کامل کند . برای شفاف کردن پیشنهاداتمان اضلافه می کنیم که تفاوتی ندارد که خریدار یک محموله ی خیلی بزرگ خریده باشد و یا مقادیر کم . در حالی که خریدار ، یک خرید کلی و بزرگ کرده باشد قرارداد FOBبرایش بهتر است. او می تواند کل کشتی را به طور کامل کرایه کند و معامله ی بهتری با شرکت حمل و نقل انجام دهد که در اغلب موارد ، هموطن خریدار است.
آآآـ تاد این نکته را بیان کرده است که خیلی بازرگانان صادرات کوچک هستند و نمی توانند حجم تنی زیادی را بردارند ؛ اما در سنجش اقتصادی ، هزینه ها خیلی کمتر می شوند . وقتی که کشتی را با اندازه های زیاد بار بزنید قرارداد CIF در مکانیزم قبض بارگیری و راحت تر کردن تجارت مقادیر کم کالا برای معامله گران  کوچک تر مناسب تر است. قراردادهای بین المللی تجارت کالا در قراردادهایی که حداقل برای یکی از طرفین ، واحد پول خارجی محسوب می شود ؛ اجرا می شوند . این مورد ، مشکل محدودیت های پول های خارجی را به وجود می آورد . در جایی که کشوری در زمینه ی مالی ثروتمند است قرارداد CIFمشکلی برای خریدار به وجود نمی آورد ؛ در غیر اینصورت اگر کشوری از لحاظ مالی و ارزش پول ضعیف باشد و سیستم حمل و نقل و بیمه یآن کشور به پشتیبانی احتیاج داشته باشد ، انتظار می رود که  خریدار ازFOB استفاده کند تا هزینه های حمل ونقل دریایی و بیمه را پایین بیاورد .
 
5. نتیجه گیری و خلاصه
تجارت جهانی در دنیایی که به سرعت و از نظر قانونی ، سیاسی و اقتصادی در حال تغییر است ؛ انجام می شود . فعالیت ها در حالتی پویا و بر خلاف پیش زمینه ی بازاری که در آن قیمت ها به طور ناگهانی نوسان می کند ، انجام می شوند.اینشرایط، خطریکههردوطرف خریدار و فروشنده باید در نظر بگیرند را بیشتر می کند . بازرگانان باید توانایی این را داشته باشند که در مورد حق و حقوق و وظایفشان در قبال قرارداد ها ، تصمیمات سریع بگیرند ؛ بنابراین قانون باید شفاف ، کلی و قابل پیش بینی باشد تا به طرفین در قراردادها و فعالیت هایشان بیشترین حد ممکن امنیت را بدهد . بنابر این در یک قرارداد تجاری ، ارزش های اصلی   اطمینان ، شفافیت و کلی بودت در زمینه ی انعطاف پذیری است.
هر دو طرف قرارداد قبل از به حساب آوردن شرایطی که در بالا بیان و ارزیابی شد ، بررسی می کنند که آن قرارداد امنیت و سود بیشتری برایشان دارد.
هشدار می دهیم که انتخاب شرایط CIFتوسط خریدار به طور خالص به شرایط سیاسی ، اقتصادی و مولفه های فناوری در زمانی که مراحل تجارت انجام می شود بستگی دارد . ما این مولفه ها را بررسی کردیم و اثرات آنها را بر روی قراردادهای بین المللی کالا توضیح دادیم. مقدمه - تعاریف مهم برای نامه نگاری اداری نامه های اداری - تعریف نامه اداری انواع نامه های اداری قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي بخش اول : سرلوحه نامه های اداری بخش دوم : عنوان نامه های اداری بخش سوم : متن نامه های اداری بخش چهارم : امضا بخش پنجم : رونوشت بخش ششم : نشانی و قالب یک نامه اداری
   

 

 

 

چهارچوب صورتجلسه  و نحوه تنظیم آن :
هر صورت جلسه ای دارای ارکانی است که بدون تردید باید ذکر شود .
حال اینکه برخی از این ارکان بسیام مهم بوده و بدون آنها صورت جلسه تحقق پیدا نمی کند. اما برخی از ارکان در درجه دوم اهمیت قرار دارند که با نبود آنها صورت جلسه دچار مشکل نخواهد شد .  بطور عادی و معمولی ارکان صورت جلسه عبارت اند از:
۱- مشخصات اعضاء شرکت کننده که در این مورد مشخصه های فردی و شغلی شرکت کننده یعنی نام ونام خانوادگی، سمت و سازمان معرفی کننده باید نوشته شود.
۲- امضاء شرکت کنندگان که باعث رسمی شدن و یا رسمیت یافتن صورتجلسه می شود.
۳- دستور جلسه که منظور موضوع یا موضوع هائی است که برای حل و فصل آنها جلسه تشکیل می یابد و در اصل هدف جلسه می باشد.
۴- مستندات مطالب مطرح شده که منظور درج مذاکرات و پیوست های ارائه شده می باشد.
۵- تصمیمات اتخاذ شده که منظور جمع بندی گفتگوهای اعضاء جلسه در چند جمله مستقل می باشد.
۶- زمان جلسه یعنی تاریخ دقیق (روز، ماه و سال ) و همچنین شروع و پایان جلسه می باشد.
۷- مکان جلسه که همان محل برگزاری جلسات است.
۸- تکلیف جلسه بعدی که منظور از این رکن از جلسه این است که اگر موضوعی به دلیل اهمیت و وسعت دامنه، بخشی به جلسه بعدی موکول گردید در صورتجلسه زمان، مکان و دستور جلسه بعدی مشخص گردد.
 
نحوه تنظیم صورتجلسه های مختصر و مفصل
 
۱-شماره جلسه : در این قسمت شماره هر جلسه براساس استمرار و یا دوره ای بودن تکمیل می گردد.
۲-زمان جلسه : در این قسمت تاریخ برگزاری جلسه و زمان شروع و خاتمه جلسه ذکر می گردد.
۳-مکان جلسه : در این قسمت محل برگزاری جلسه نوشته می شود.
۴-دستور جلسه : که منظور هدف برگزاری جلسه بوده و از قبل تعیین می گردد.
۵-اعضاء جلسه : درصورتی که اعضاء قبلاً معرفی شده باشند در صورت هم سطح نبودن شرکت کنندگان به ترتیب اهمیت مقام و در صورت هم سطح بودن طبق حروف الفبا تکمیل می گردد.
۶- مطالب مطرح شده : دراین قسمت گفتگوهای شرکت کنندگان قید می گردد که روش کار جهت سهولت در امر مطالعه می شود که ابتدا نام و نام خانوادگی بیان کننده مطلب و سپس با خط فاصله مطلب نوشته می شود.
۷-تصمیمات اتخاذ شده : دراین قسمت چکیده تصمیمات اتخاذ شده به ترتیب اهمیت به صورت فهرست وار نوشته می شود.
۸- جلسه بعدی در این قسمت در صورت نیاز به ادامه مطلب جلسه بعدی از نظر زمان و مکان برای اعضاء مشخص می گردد.
۹-امضاء : در این قسمت شرکت کنندگان بعد از مطالعه مطالب صورتجلسه، صورتجلسه را امضاء نموده که روش کار بدین صورت می باشد: ابتدا نام و نام خانواگی خود را نوشته و سپس امضاء می نمایند.
مقدمه - تعاریف مهم برای نامه نگاری اداری نامه های اداری - تعریف نامه اداری انواع نامه های اداری قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي بخش اول : سرلوحه نامه های اداری بخش دوم : عنوان نامه های اداری بخش سوم : متن نامه های اداری بخش چهارم : امضا بخش پنجم : رونوشت بخش ششم : نشانی و قالب یک نامه اداری
   
                                         باسمه تعالی       
 سپاس و ثنای مخصوص خداوندگاریست که نعمت وجود را به  بندگانش ارزانی  داشت .  
    محمدحسین رحمانیان 29 آبانماه 92
 
 
                                               به جای مقدمه 
با کمال تاسف نتیجه کم لطفی و بی توجهی آموزگاران عزیز و دبیران محترم ادبیات و نیز کم رغبتی دانش آموزان به مبحث ادبیات فارسی چنان مشکلاتی را در اغلب ادارات بوجود آورده که باور نکردنیست . نامه های مینوت و تایپ و صادر میشود که انصافا تاسف انگیزاست . به همین دلیل تا آنجائی که کور سوی سواد من اجازه میدهد تعاریفی مختصر از انواع نامه ها ونگارش آنها را برای  استفاده همه بزرگواران در چند مرحله  بیان خواهم کرد . 
 و اما بعد :::     
  
نگارش : عبارت است از هر گونه مطلبی که بر روی کاغذ نوشته شده و افکار و نظرها و خواسته های فرد یا سازمانی را به فرد یا سازمان دیگری مشخص می سازد.
نامه :
کاغذی است که برروی آن مطالبی خطاب به شخص و یا سازمان به طور رسمی و یا غیر رسمی نوشته می شود.
نامه رسمی :
نامه ای است با مشخصات ویژه ای که در امور اداری و خدمتی و به عنوان یک مقام رسمی نوشته می شود.
 نامه ی غیر رسمی :
نامه ای است که خارج از مجرای سلسله مراتب سازمان بین دو قسمت مبادله می گردد . نامه مزبور معمولا با ذکر نام طرف مکاتبه و کلمات احترام آمیز و دوستانه همراه است .
نامه بازگشتی :
نامه ای است که درپاسخ موضوع معینی نوشته می شود و در آن به منظور سهولت دسترسی به سوابق مربوطه شماره و تاریخ نامه و یا نامه های مربوطه به موضوع ، قبل از متن درج می گردد.
نامه پیرو:
نامه ای است که به منظور پیگیری و یا ارسال اطلاعات اضافی به دنبال نامه یا نامه های قبلی که در این باره نوشته شده اند ارسال و برای تسهیل دستیابی به سوابق موضوع قبل از متن به شماره نامه یا نامه های مزبور اشاره می گردد.
گردش کار:
گزارشی است که به وسیله رده های پایین تهیه شده و به منظور آگاهی از جریان کار و تصمیمی که باید برای حل مساله شکل گرفته شود به رده بالاتر ارائه می گردد. نحوه تنظیم گردش کار معمولا به شرح زیر است :
الف- خلاصه مشکل یا مساله
ب- بررسی وارائه راه  کار برای رفع مشکل
پ- پیشنهاد و پیشنهادات برای حل مشکل
گزارش :
نوشته ای است که رده پایین تر به منظور اطلاع رده بالاتر از چگونگی و یا نتیجه انجام کاری تنظیم و ارائه می نماید.
نامه های اداری:
این دسته از نامه ها که محور اصلی بحث این کتاب است . به نامه هایی گفته می شود که محتوای آن درچار چوب شر ح وظایف سازمانی و گردش کار موسسه باشد . خواه آن تشکیلات دولتی باشد و یا غیردولتی .
فرستندگان و گیرندگان این نامه ها شخصیت های حقوقی و یا پرسنل اداری می باشند.
تعریف نامه اداری :
هر نوشته ای که حاوی یک یا چند موضوع اداری بوده و به عنوان وسیله ی ارتباط در داخل و خارج سازمان مورد استفاده قرار گیرد نامه اداری گفته می شود .
توجه : نامه اشخاص به سازمان ها قبل از ثبت در دفتر دبیرخانه "عمومی " و پس ازتشریفات ثبت " اداری " تلقی می شود.
 
ویژگی های نامه ی اداری :
مشخصاتی که نامه های اداری را از هرگونه های دیگرنامه ها متمایزمی سازد می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرارداد:
الف-دیدگاه محتوای نامه یا ویژگی های اصلی
موضوع :
پیام اصلی در این نامه ها یک موضوع اداری است . بدیهی است که نامه اداری برای احوالپرسی نوشته نمی شود و یک ضرورت اداری در چارچوب شرح وظایف ، انگیزه نوشتن را باعث شده تا در قالب یکی از انواع نامه های اداری نوشته شود. در این گونه نامه ها تنها به شرح یک موضوع پرداخته می شود و در صورت تعداد موضوع هر  یک در پاراگراف جداگانه و با ذکرشماره ای ازهم جدا می شوند.
2-عنوان گیرنده :
در نامه های شخصی به طور معمول عنوان مخاطب رسمی نیست . اما در نامه اداری عنوان گیرنده خواه به صورت عنوان سازمانی یا عنوان مدیران ومسوولان دقیق و رسمی نوشته می شود.
3- عنوان فرستنده :
عنوان فرستنده در نامه اداری کامل و رسمی نوشته می شود و تا از نظر سطوح ارتباطی و سلسله مراتب اداری جایگاه خاص خود را بیابد . در سایر نامه ها به ویژه نامه های شخصی عنوان فرستند گاه با نام کوچک و یا مستعار نوشته می شود.
4- شماره و تاریخ :
ویژگی دیگر نامه اداری داشتن شماره و تاریخ است که به منظور رسمیت دادن به نامه و سهولت دسترسی ، شماره شده و در بالای نامه درج می شود.
5- امضا:
در نامه های اداری مقام مسوول اداری با درج نام  و نام خانوادگی و عنوان اداری خود مسوولیت تنظیم و ارسال نامه را می پذیرد . نامه بدون امضا و مشخصات امضا کننده اعتبارندارد.
نداشتن هریک از مشخصات یاد شده در بالا، باعث می شود نامه از حالت اداری خارج شود.
ب- از لحاظ ظاهری یا ویژگی های فرعی :
ظاهر نامه های اداری با نامه های غیر اداری متفاوت است به طوری که تشخیص آن برای همگان آسان است .
نوع کاغذ اداری :
نسخه اصلی( گیرنده ) باید از کاغذ نوع مرغوب استفاده شود( کاغذ  80 گرمی )ری:
  انواع نامه های اداری: :  
نوشته های اداری در سازمان ها از دیدگاه های مختلف گونه های متفاوتی دارند. شناخت ، طبقه بندی  و کاربرد هر یک می تواند در سهولت درست و به جا و نوع نگارش هریک به لحاظ محتوا و ماهیت آن مفید به فایده باشد.
 
الف- نامه های اداری ازدیدگاه متن یا ماهیت موضوع
 
نامه با ماهیت اطلاعی یا خبری:
 
محتوای اینگونه نوشته ها اطلاع رسانی و ارائه نتیجه یک اقدام می باشد. نوشتن این نامه ها در دو جهت ، واحد یا مقام پایین به بالا و از بالا به پایین مبادله می شود.
 
 
 
نامه با ماهیت دستوری :
 
اینگونه نوشته ها ازمقام بالا خطاب به کارکنان یا موسسات زیرمجموعه تهیه و ابلاغ می شود و انجام کار یا نتیجه اقدامی را می خواهد.
 
3- نامه با ماهیت درخواستی:
 
اغلب نوشته های بین سازمان ها ، واحد ها و اشخاص از موسسات ماهیت درخواستی دارند درآن و تقاضای مطرح می شود که معرف آن واژه " خواهشمند است " می باشد.
 
4- نامه با ماهیت باز دارندگی :
 
محتوای این گونه نوشته ها که می تواند با دستوری یا درخواستی باشد انجام کاری را منبع و یا اقدام و حرکتی را متوقف می سازد.
 
5- نامه با ماهیت هماهنگی :
 
این گونه نوشته ها بین واحدهای مختلف یک سازمان مبادله و یا از مقام بالای سازمانی به واحدهای زیرمجموعه ارسال می شود. محتوای این گونه نوشته ها ، ایجاد هماهنگی درانجام امور می باشد.
 
ب- نامه های اداری از دیدگاه سطوح ارتباطی
 
نوشته های اداری گیرنده و فرستنده به دو گروه تقسیم می شوند:
 
1-نامه های درون سازمانی
 
این گروه ازنامه ها کاربرد داخلی دارند:
 
مثال :
 
-نامه از مقام یا واحد بالاتر به واحد یا مسوول پایین تر
 
-نامه بین دو واحد یا مقام هم سطح دریک سازمان
 
- نامه از مقام یا واحد پایین به مقام واحد بالا
 
- نامه کارکنان به روسا و یا واحد های درون سازمانی
 
2- نامه های برون سازمانی
 
این گروه از نامه ها کاربرد خارج از تشکیلات دارند.
 
مثال:
 
نامه از یک سازمان به سازمان دیگر
 
نامه از واحدی در یک سازمان به واحد درون سازمان دیگر
 
نامه از یک سازمان به اشخاص حقوقی برون از سازمان
 
نامه از یک سازمان به اشخاص حقیقی خارج از سازمان
 
 
 
 
 
-پ نامه های اداری ازلحاظ واحد اقدام کننده :
 
هریک از واحد های اداری که نامه ای تهیه می کنند در عرف اداری نام آن واحد را به خود می گیرند مثلا " نوشته هایی که در ذیحسابی و حسابداری تهیه می شود به نام " نامه های مالی " خوانده می شود. ازاین دیدگاه می توان انواع نامه ها را برشمرد:
 
نامه های اداری – نامه های مالی – نامه ی فنی – نامه های آموزشی – نامه های بازرگانی – نامه های حقوقی و...
 
ت- نامه های اداری از لحاظ زمان اقدام :
 
از این دیدگاه نامه ها به دو دسته تقسیم می شوند :
 
1-نامه های عادی :
 
این گونه نامه ها مسیر ارتباطی خود را از مبدا تا مقصد وبر عکس به صورت عادی طی می کنند .
 
2- نامه های فوری :
 
این گونه نامه ها که محتوای آن باید به سرعت مطالعه و مورد اقدام قرارگیرد از مبدا با مهرفوری مشخص می شود و مراحل تهیه و تایپ و ثبت و ارسال آن خارج از نوبت سایر نامه ها انجام می شود . در سازمان گیرنده هم به محض " رویت 11مهرفوری" خارج از نوبت ثبت وبه اقدام کننده ارجاع می شود . نامه ی فوری 48 ساعته باید مورد اقدام فرا گیرد. در سیستم اداری واژه های دیگری نیز برای نامه های فوری به کار برده می شود که برگرفته از پیام های نظامی است . مانند:
 
فوری (48ساعته )
 
خیلی فوری(24ساعته )
 
آنی ( به محض وصول ) اما نامه های اداری در صورتی که ضرورت ایجاد کند تا به محض وصول مورد اقدام قرار گیرد" اقد ام سریع " نوشته می شود .
 
ث- نامه های اداری از لحاظ  حساسیت و امنیت :
 
نوشته های اداری از نظرتهیه و نگهداری و محدودیت مخاطب به دو نوع تقسیم می شوند.
 
نامه های عادی :
 
این نوع نامه ها که بیشترین حجم نامه های اداری را تشکیل می دهد از نظرسازمانی ممکن است دارای حساسیت هایی باشد ولی این وجود مسیرگردش سازمانی آنها ازتهیه کننده تا مقصد به صورت عادی انجام می شود .
 
2      نامه های طبقه بندی شده :
 
این نوع نوشته ها از درجه ی اهمیت و حساسیت و مقدارمراقبتی که باید در حفظ آنها بشود به چهار دسته تقسیم می شود:
 
*محرمانه
 
*خیلی محرمانه
 
*سری
 
* به کلی سری                          
ا
مطلب ادامه دارد __________
 
 
 
*******************************************************************************
                                                  آقای مهندس خوشبخت
تکنوکراتی که تجربه و تخصص را با هم تلفیق میکند .
 مدیری دلسوز و صاحب نظری آینده نگر  که مدتی است  در هرم مدیریت  اداره  راه فارس  قرا رگرفته است .           
 
پس از سالها بالاخره چشم ما به یک مدیر متخصص و دلسوز و مبتکر روشن شد . سالها بود که راه و ترابری فارس میدان چوگان مدیران سفارشی و سیاسی بود . مدیرانی که باعث ظلمی مضاعف به مردم فارس شدند . چند روز پیشتر   به دلائلی به اداره کل راه وترابری سابق و راه و شهرسازی فعلی رفتم . باورکنید از ابتدای ورود به داخل اداره از نظم و انظباط محوطه فهمیدم که مدیر  اداره راه عوض شده . و خوشبختانه پس از رفتن به اتاق مدیر کل حدثم درست بود  . دیگران را نمیدونم ولی من اولین بار بود که کلاس و لول مدیرکلی را در این اتاق دیدم .انصافا باید سپاسگزار خداوند باشیم که افرادی چون مهندس خوشبخت  با وحود هزاران نامهربانی باز قبول مسئولیت میکنند . برایشان دعا کنیم تا  سالم و موفق باشد .              
                                                                       محمدحسین رحمانیان کوشککی
                                                                      
 
بنام خدا
نقدی بر اننخابات و منتخبین  شورای شهر جهرم در خرداد ماه  92
    به قلم : 
 محمدحسین رحمانیان کوشککی 
با همکاری و همفکری   خانم مهندس نازیلا اوتادی 
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد بگزاف 
               مگر اسباب بزرگی همه آماده کنیم 
انتخابات  و اخذ رای مستقیم  از مردم  برای انتخاب سیاستگزاران و تعین   عقلای هر عشیره و قوم و طایفه در  هر  شهر و روستا شاید یکی از کار آمدترین و بر ترین ابزار دمکراسی است که در اختیار هر جامعه مدنی قرار میگیرد تا با این ابزار  شهروندان به یاری منتخبین خویش اراده خود رادر اداره اجتماع خود ساری و جاری نمایند . ولی این ساز و کار دمکراسی  چه زمانی پاسخ گوست ؟؟؟؟؟؟؟؟
چگونه میتوان بیشترین بهره را از این فرصت بوجود آورد ؟؟؟
چرا کشورهای همجوار ما که پتانسیلهای انسانی و مالی بسیار کمتری نسبت به ما دارند روز به روز پیشرفت کرده ولی ما هنوز روی عدد صفر ایستاده و فریاد میزنیم که صاحب
 فرهنگ 2500 ساله هستیم  . هر جا  نامی از فرهنگ و تمدن به گوشمان میرسد با تفرعن  باد در غبغب انداخته و خود را صاحبان کون و مکان و هنر  هر دوجهان میدانیم . بیائید کمی منصف باشیم و دست از تعصبات پوچ و بیهوده و خرافه  و خرافه پرستی برداریم . بیائید در کمال صداقت عملکرد و سطح اندیشه و آگاهی خود را به نقد بگذاریم . تا کی باید به اجداد خود بنازیم  ولی جیب همشریانمان  خالی باشد . 
بجز از تاک که شد مفتخر از حرمت می
سادگان را همه فخر از شرف اجداد است 
تا کی باید شاهد پسروی شهر خود باشیم و لی افتخار کنیم که صدها نفر از همشهریانمان از دولتمردان هستند . تا که فرزندانمان باید از شدت یاس و نا امیدی و بیکاری به دامان اعتیاد و فساد و فحشا پناه ببرند ولی سرمایه های این شهر از چرخه اقتصادی مردم خارج و به کارخانه و کارگاه در  شهرهای دیگر تبدیل  شود .
در قرنی  که دیدگاه جهان وطنی و  پیش طرح دهکده جهانی دنیا را به چالش کشیده است . تا کی باید به دنبال این باشیم که من  از کدام محله هستم و تو از کدام محله ای . که متاسفانه این افکار و اوهام و تعصبات  محله گرائی در قشر تحصیلکرده و جوان ما نمودی بیشتر و شدیدتر یافته است .
 
 
 عقلا و بزرگان شهرمان تا کنون کدام طرح و برنامه ای را برای شهرمان بصورت چشم انداز 20 ساله که  نخواستیم 10  ساله هم نمیخواهیم  5 ساله هم  نمیبینیم  یک طرح  2 ساله تبیین و تعریف و تنظیم نموده اند . ( البته غیر از طرح تفضیلی شهر که در هر 10 سال بروز  میشود ) روی سخنم با عزیزانیست که ظاهرا چهارسال  سیاست گذاریهای این شهر  مظلوم  با نظر و رای آنان نظم و نسق میگیرد . و  تلنگری  به بزرگوارانی که به نمایندگی از شورای محترم نگهبان داوطلبین را تائید نمودند . جا دارد بعنوان یک شهروند بپرسیم که معیار و ظوابط و صوابدید شما در تائید داوطلبین  چه بود .مگر نه اینکه مردم با اعتماد به رد یا تائید شما به پای صندوقهای رای می آیند  و به افرادی رای میدهند که از فیلترینگ شما عبور کرده  باشند . شما را بخدا آیا موقع ثبت نام یا بعد از آن از داوطلبین دعوت کردید که هر کدام فقط 4 دقیقه در مورد شهر و قوانین  مدنی و مقررات تجاری  و عملکرد و دستور العمل های  شهرداریها  صحبت کنند . آیا اگر از همه عزیزان منتحب یک امتحان ساده املاء فارسی در 5 خط بگیرید . از 20 نمره همه بزرگوران روی هم نمره ده قبولی را می آورند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . اگر از آنان بخواهید که یک نامه ساده اداری را  پیش نویس  کنند . پاراف  و یا یک تقاضای ساده اداری را تنظیم کنند . فکر میکنید از 20 نمره چه نمره ای را خواهند آورد . از تمام این مسائل که بگذریم جناب فرماندار محترم که بومی نیستند و شناخت آنچنانی نمیتوانند داشته باشند ولی شما بزرگواران که زائیده این شهر بودید بفرمائید که
کدام یک از این  عزیزان بجز دو یا سه نفر که نام خواهم برد .   در ترازوی قیاس شما وزن عضویت در شورای شهری چون جهرم  که شهرداری آن رتبه 9 با ارشدیت 10 را دارد و دومین شهر فارس بعد از شیراز است  را دارند ؟؟؟؟؟؟ . ( توضیحا اینکه  رتبه شهرداری شیراز 11 است   و بقیه شهرهای فارس زیر رتبه  7 هستند ). کدام یک از عزیزان منتخب یک سفر   5  روزه به خارج از ایران داشته تا حداقل چشمش به دیدن چند پارک و خیابان و گذرگاه و لندیسکیپ و مبلمان شهری آشنا شده باشد . کدام یک از عزیزان قادر به بودجه ریزی سالانه و یا  مهارت  کنترل و نظارت بودجه 15 میلیاردی . شهرداری را دارند . در زمانی که جناب آقای  مهندس کشتکاران  این مرد زحمت کش و متخصص  اولین  شهردار منتخب شوراها . بودجه شهرداری را از 70 میلیون تومان  به 500 میلیون تومان ارتقا داد .  فریاد وااسلاما از همه بلند شد که ازکجا 500 میلیون را  میشود استحصال  کرد . که در سال بعد آنرا به یک میلیارد رساند . در همان زمان بودجه شهرداری شیراز 106 میلیارد تومان و بودجه شهرداری جهرم 70 میلیون تومان بود  و  برا ورد شهرداری اصفهان  در آن سال 311 میلیارد تومان اعلام شده بود  .   امروز  رشد بودجه شهرداری شیراز یک هزار و شصت و پنج میلیارد تومان و رشد بودجه شهرداری اصفهان  به یک هزارو چهارصد و شصت و پنج میلیارد تومان و رشد بودجه شهرداری جهرم به  15 میلیارد  تومان یا  بعبارتی دیگر به یک درصد بودجه این کلان شهرها  رسیده  است . . تفاوت را  در پیشرفت هر شهری  البته در مقیاس پتانسیل  و تعداد جمعیت  آن  شهر ملاحظه بفرمائید. 
و  اما سخن اصلیم و  نوک پیکان  نقد بطرف منتخبین گرامی است که  با عرض پوزش توصیه میکنم  به اینکه از امروز سعی کنید نقد پذیر  بوده و سعه صدرداشته باشید . 
گرچه همچون خم می غل زده و در جوشم        
      مهر برلب زده خون میخورم و خاموشم 
همیشه از مردم بخواهید تا عیوب و اشکالاتتان را بگویند نه اینکه در مقابلتان چاپلوسی کنند . چون کسی که عیبش را بداند با رفع آن رشد میکند ولی کسی که نداند و نخواهد که بداند در جهل مرکب  بقول مولانا تا ابد خواهد ماند . هر کسی به انتخاب مردم احترام میگذارد و شما در ظاهر منتخبین مردم هستید - و برای همه ما قابل احترام . 
خوب برگردیم سر اصل مطلب :
 هر کسی از ظن خود شد یار من     
    از درون من نجست اسرار من 
ازجضور پر برکت و میمون و همایون  ظفر نمون اعضاء جدید فعلا بگذریم که جای بحث مفصل داره  . ولی آن سه نفر عضو  قدیمی را دیگه چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟    آمدن  وسط معرکه ؟؟؟؟ چجوری میشه توجیه کرد؟؟؟؟؟ . یکی نبود به اینها بگه 8 سال روزگار بیرق خدمت این مردم را بدوش کشیدین  بس نبود؟؟؟؟؟؟ .. آخه تا چه حد اشتیاق به خدمت در شماها بالاست . عزیز ان گرامی  ضرب المثلی هست که میگند آدم خواب را میشه بیدارکرد ولی اون کسی که خودش را بخواب میزنه عمرا نمیشه بیدارکرد . . برادر عزیز از من نرنج از من ناراحت نباش .اگه قرار اصلاحی صورت بگیره پس از خودمون شروع کنیم این موضوع با خوب یا بد بودن داشتن تقوا یا نداشتن . مومن بودن یا نبودن اصلا در ارتباط نیست . این مثل اون میمونه که بخوای بری مشهد با پرواز ایران ایر . یکباره یکنفر از وسط بیاد بگه چون حاج آقا یا جاج خانم  فلانی انسانهای شریف و مومنی هستند .باید برند جای خلبان برای هدایت هواپیما .. والله این حرف را از صمیم دل میگم بابا جان شما زیادی  واسه این پست و سمت  خوب  هستید نه اینکه بد باشید یا لایق نباشید . اینجائی که شما آمدید  جای  آدم صادق و صالح و مومن و با خدا نیست  . ا اینجا جائی هست که ایمان فلک را به باد داده .  اینجا هیچکس بهت نمیگه خیلی ممنون اگه خیلی خیلی واسش کار انجام بدی جای ده تا 12 تا بد و بیراه بهت میگه . اینجا باید  مثل اتاق جنگ صبج تا شب نقشه بریزی که  چحور جیب مردم را خالی کنی که حالیشون نشه  و در قبالش شهر را بسازی .  شما خودتون قضاوت بفرمائید که نتیجه خوب و پاک و مومن بودن هشت سال گذشته عزیزان و دیگر اعضاء قدیمی چه چیزی  بوده    ( اگه چریدی کو دنبه ات  )  البته رندی میگفت جتما واسه شون جذابیت داره که باز حاضر شدند بعد از هشت سال فی سبیل الله کار کردن دو باره بیاند فی سبیل الله کارکنند . والله نقد و بررسی من نه از سر حسادت هست نه شکایت فقط دارم میبینم که این شهر مظلوم نسبت به شهرهای دیگه منهای صفره ..آخه آدم به کی بگه .. شهری که حداقل 25% مرکبات این کشور را ساپورت میکنه یک سالن اجتماعات درست و حسابی و امروزی یا یک سالن آمقی تاتر آبرومند نداره .  البته بر سر نپرداختن عوارض همین مرکبات نیز باید مجددا آقایان تصمیم گیری کنند . هر کامیون مرکبات ارزشی معادل 20 تا 50 میلیون تومان داره چرا نباید ده درصد از آن برای عمران شهر هزینه بشه  . مگر نه اینه که آبهای زیر زمینی طبق قانون جزء ثروت و منابع ملی است . آیا محاسبه فرمودید که یک کیلو لیمو شیرین  از زمان گل دادن در بهار تا برداشت آن در دی ماه و آذر ماه چند لیتر آب شیرین  گوار از سهم ثروت مردم را مصرف میکند . بطور نسبی یک درخت بالغ بیشتر از  50 قطره چکان دارد هر قطره چکان 4 لیتر در  ساعت ریزش آب دارد یعنی 50 قطره چکان مقدار   200 لبتر برای یک درخت در ساعت آب ریزی دارد  در 15 ساعت از شبانه  روز سهم آبگیری  یک  هر درخت  میشود 3000 لیتر در ماه  هر درخت اگر 20 روز فقط آبدهی شود حداقل  60 هزار لیتر و در 8 ماه 480 هزار لیتر  فقط مصرف آب دارد که تبخیر و تعرق را هم به جای خود و نیز عوارض استفاده بجا و نابجا  از سموم و عافت کشهای  شیمیای هم پیشکش مصرف کنندگان شما عزیزان بفرمائید اگر یک درخت لیمو شیرین 1000 کیلو محصول  داشته باشد هر کیلو لیمو شیرین معادل چه مبلغی  آب مصرف  داشته است . شما قیمت آب معدنی را میدانید هر لیتر 200 تومان ولی آب مصرفی را هر لیتر فقط 200 ریال محاسبه کنید   96/000/000 ر= 480000*200 نود و شش میلیون ریال ارزش آب مصرفی یک درحت لیو شیرین برای هزار کیلو محصول البته اگه 1000 کیلو محصول داشته  باشه . بعبارتی  هر کیلو 96000 ریال هزینه آبدهی دارد  . فروش آن هر کیلو 2 نه سه هزار تومان عجب معامله پرسودی چه بخشنده ایم ما  
خرج که از کیسه میهمان بود 
حاتم طائی  شدن آسان بود 
(در سال 1342 یک هیئت فرانسوی برای برسی سفره های زیر زمینی جهرم مامور میشوند در همان زمان اعلام میکنند که منطقه فوق بحرانیست و هیچ کس جق برداشت آبها زیر زمینی را ندارد .  صحت این مدعا را میتونید از جناب مهندس کاظم  صحرائیان از مدیران زحمت کش و دلسوز آبهای زیر زمینی بپرسید. )
امروز اگه یکی از باغداران عزیز فروش میوه باغش از 100 میلیون گذشت . شبانه میره شیراز و تهران برای خرید ملک و سرمایه گذاری که دو ریال به چرخه اقبصاد این شهر کمک نکنه . چرا چرا چرا نباید حق این مردم را شما نمایندگان مردم از اینجور اشخاص بگیرید . 10 درصد عوارض خروج مرکبات مبلغ قابل توجهی را به سیستم مالی شهرداری تزریق میکنه . با توجه به افزیش اختیارات قانونی شوراها براحتی  شما نمایندگان مردم میتونید اینکار را انجام بدید.  
------------------------------------- 
  مدتی رسم بود میگفتند فلانی دکترای فلان گرفته پس بشه مدیر کل اداره قلان یا  بشه معاون استاندار بشه رئیس دانشگاه . والله کسی با این امر مخالف نیست ولی این آقای دکتر در چه محیطی رشد کرده کجا پرورش پیدا کرده  این که امروز پی اچ دی گرفته دلیلش اینه که از صبح تا شب درس میخونده .توی روستاشون حتی تا سر کوچه نرفته . زمان دانشجوئی هم بدتر از این خوب یک نفر با مدرک دکترا با این مشخصات میشه رئیس فلان اداره یا موسسه .. شما بفرمائید ایشون باید چیکار کنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ از کدوم توانائی و تجربه اش استفاده کنه با کدوم دوست مشورت کنه .این آقا هیچ وقت مدیر کل یا رئیس خوبی نمیشه ولی بچه هاش یکی از برترین مدیرهای این مملکت میشند . دوستی تعریف میکرد که مدیر کل فرودگاه یکی از استانها را یه بنده خدائی با مدرک لیسانس کشاورزی منصوب کرده بودند . بعد از مدتی میگفت یه چک بمبلغ 500 میلیون بردیم امضاء کنند تا چند تا قطعه مربوط به ایمنی فرودگاهی خرید کنیم . میگفت 3 ماه این چک توی کارتابل بود روی میزش امضاء نکرد تا زمانی که بودجه برگشت خورد مرکز و یه حادثه هم پیش آمد .معاون وزیر ازش سوال کرده بود چرا چک را امضاء نکردی جواب داده بود که من در تمام عمرم یک میلیون پول را یکجا ندیدم . اگه ثروت همه فامیل خودم و  فامیل زنم  را جمع کنند 20 میلیون نمیشه چجوری من جرئت امضاء چک 500 میلیونی را دارم ؟؟؟؟؟؟؟؟  سرتون درد نیاد به کسی هم بر نخوره لطفا سعه صدر داشته باشید .در خیلی از مواقع نکردن یه کار یا نرفتن یا اظهار ندانستن کردن خیلی بیشتر انسان را محبوب میکنه . و اما از میان عزیزانی که جدیدا  انتخاب شدن از این هشت نفر من با علم و  برهان به همه شما اثبات میکنم که  تنها کسی که از نمره 20 میتونه نمره 15  را  برای این پست و سمت بگیره مهرداد پورشاهیان است . و گرنه نمره بقیه را اگه همه را جمع کنیم به ده نمیرسه  تنها گزینه  اکتیو و با نشاط در جمع شما آقای پورشاهیان است و گفتم بهتون ثابت میکنم فردا نگیید باهاش ال بود یا سیمبل بود .  . —
————— 
شرح این هجران و این خون جگر     این زمان بگذار تا وقت دگر —
— ادامه دارد 
 -----------
سرویس خبری دانش نیوز  و جارچی  این انتصاب را تبریک میگوید.


برچسب‌ها: دلنوشته ها, یک وجب شعر, علوم و تکنولوژی مهندسی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط خبر گزاری D.N در و ساعت |


معرفي دوره كارشناسي ارشد مديريت پروژه وزیر ساختها

 

    تعریف :
دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت مجموعه ای آموزشی مرکب از دروس نظری و کاربردی در زمینه مدیریت پروژهها بصورت عام و  پروژه های ساختمانی و عمرانی بصورت خاص می باشد. فارغ التحصیلان این دوره ضمن آشنایی با اصول، مبانی و استاندارد های  برنامه ریزی، سازماندهی ، هدایت و کنترل  پروژه و سایر مباحث نوین در زمینه مدیریت پروژه با کاربرد آنان در مراحل مختلف یک پروژه آشنا می شوند. بازار وسیع نیازهای صنعت ساخت کشور در زمینه مدیریت پروژه زمینه جذب فارغ التحصیلان این رشته در بازار کار خواهد بود.


  هدف دوره:
کشور ایران بعنوان یک کشور در حال توسعه بخش عمده ای از درآمد سالانه خود را در بخش اجرا و توسعه پروژه های عمرانی و زیر بنائی سرمایه گذاری می کند. در این ارتباط سالانه تعداد انبوهی پروژه در بخش های مختلف زیر بنائی، عمرانی، صنعتی و خدماتی تعریف و اجرا می شوند. اجرای موفق چنین حجمی از پروژه ها، نیازمند آگاهی بخش های  مختلف سرمایه گذاری، کارفرمائی، مهندسی  و همچنین سازندگان و پیمانکاران از دانش مدیریت پروژه می باشد. 
با توجه به تقاضای بالای بازار صنعت ساخت و ساز به تخصص مدیریت پروژه و  اینکه جمع کثیری از فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با صنعت ساخت کشور از قبیل مهندسی معماری- عمران- تاسیسات، طراحی شهری و...  در طول زندگی حرفه ای خود مواجه با کنترل ، اجرا و مدیریت پروژه های عمرانی می باشند. آگاهی و اطلاع از روشهای برنامه ریزی، کنترل و اجرای پروژه ها ضروری بوده و در کارائی آنها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.در این ارتباط، علاوه بر کارشناسان و مدیران فعال در بخش های مشاوره و پیمانکاری ، شاغلین و تصمیم گیرندگان بخش های اجرایی و برنامه ریزی کشور نیز نیازمند آشنایی با روشهای اداره پروژه های عمرانی در سطوح مختلف می باشند. 
این دوره هدف خود را بر رفع احتیاجات صنعت ساخت کشور بطور کلی در زمینه های مدیریت پروژه، برنامه ریزی ساخت – امور اجرایی و اقتصادی استوار نموده است. مواردی از قبیل انتخاب سیستم های صحیح  اجرای پروژه، امور اجرائی پروژه ها ، برنامه ریزی و اجرای طرحهای بزرگ مسکونی، عمران شهری و منطقه ای، نظارت کارگاهی و امور مربوط به مقررات و قوانین مدیریت پیمان از اینگونه اند. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در یکی از مشاغل اجرایی، پژوهشی و آموزشی، در سازمان ها و نهادهای دولتی ،ارگانهای برنامه ریزی ، بنگاه های سرمایه گذاری، مهندسین مشاور، شرکت های پیمانکاری و غیره، تصدی مسئولیتهایی از قبیل کارشناس، سرپرست و مدیر واحدهای اجرایی چه در مرحله ساخت و چه در مرحله برنامه ریزی را عهده دار گردند.

 دوره فوق بعنوان مجموعه ای تکمیلی برای رشته های معماری- عمران، تاسیسات ساختمانی تنظیم گشته است، لذا به منظور منطبق نمودن و هماهنگ نمودن زمینه تحصیلی  شرکت کنندگان در این دوره،  واحدهای پیش نیاز جهت دانشجویان مختلف بنا بر ضرورت توصیه می گردد.
 دکتر محمد رضا رضائی 

 ناخدای کهنه زورق بی سکان و بادبان  بازهم ماندنی شد    

 بار دیگر مردم نشان دادند که هر جا پای غیرت و تعصب در میان است 

هر گز سر سوزنی عقب نشینی نخواهند کرد. 

بنازم به اینهمه غیرت و مردانگی ... خسته نباشید .. 

شما مردم نشان دادید که فرق بین خدمت و خیانت و خادم و خائن 

را بخوبی میدانید.. .. 

آقای دکتر رضائی ثمره این اتحاد مسلم و مسجل ومدلل است .. 

پس یاریش کنید تا یاریمان کند ...  

جناب آقای دکتر محمدضا رضائی     

نماینده محترم مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی

با سلام 

بار دیگر آرای جمهور مردم که نشان از بالندگی و رشد سیاسی و اجتماعی  آنان در  بیان و تعریف از  شخصیت یک نماینده مردمی و خدمتگزار  بود  نشان داد که میدانند  بار امانت و افتخار را بر دوش چه کسی بگذارند  .  هر چند که از  دیر باز با ایثار  صادقانه و  خدمات عاشقانه و تلاشهای غریبانه مانوس هستید  .  اما  این اعتماد  مجدد  و مضاعف  مردم به شما . نیرویتان را دو چندان ؛  تشعشع ابتکارتان را فراوان  ؛  و افق دیدگاهتان را کران تا کران  افزون خواهد کرد  . باشد که تاریخ  نام  خادمین به  انسانیت  را در دفتر زرین خود  جاودانه سازد .                                                 محمد حسین رحمانیان 

                                             12 اسفندماه 90 جهرم                           

..                                                                                                                                                                                                                                                                           

همه روز روزه بودن ،  همه شب نماز كردن 
                                          همه ساله حج نمودن، سفر حجاز كردن

زمدينه تا به مكه،  سر و پا برهنه رفتن 
                                            دو لب از براي لبيك، به وظيفه باز كردن

به مساجد و معابد ، همه اعتكاف جستن
                                              ز ملاهي و مناهي، همه احتراز كردن

شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن
                                                ز وجود بی نیازش ، طلب نیاز کردن

به خدا که هیچ یک را، ثمر آنقدر نباشد
                                           که به روی نا امیدی ، در بسته باز کردن

    


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


    سهم نفت دکتر رضائی به چه کسی رسید   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

          آیا  پول نفت پرداخت شد ؟؟؟؟؟؟

در این پست میخوانیم که :::::::::::

 غریبانه های من

  آیا مشت نمونه خروار است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 تیم دکتر رضائی             20 

    تیم نه نفره کاندیداها     18

 تقوای مالی ؟؟؟؟؟؟؟؟

 بیان یک خاطره :::::::::

 قضاوت با  شما ::::::::::::::  


   بیکران سپاسهای گرم من نثار آنانی که هر از گاهی مرا مینوازند  به صحبتی  شیرین یا به طعنه ای رنگین  و یا  به لعنت و تفرین  .... نثار آنانی که زحمت خواندن نوشته های من ودیگر همکارانم را برخود هموار میکنند . و گاهی به رسم وبلاگیها امروزین نظری بر آن یادها وطعنه ها نیز می افزایند . در ماههای گذشته  سر فصلی را تحت عنوان فرصتها و خدمتهای نمایندگان ادوار گذشته مجلس در این وبلاگ به بحث عمومی گذاشتم که استقبال شایانی از این مبحث  شد و همشهریان عزیز به انحاء گوناگون نظرات خود را بیان نمودند. از این همه استقبال  به وجد آمدم و تشویق شدم تا نتیجه  انتخابات مجلس نهم درجهرم  را نظرسنجی کنم   به همین دلیل  با ارسال ایمیل واعلام اسامی کاندیداهای جهرم اقدام به  نظر سنجی  از عزیزان مشترک در وبلاگ  بصورت غربالی نمودم تا نتیجه  این نظرسنجی  را برای نفر برگزیده مجلس نهم  بدست آورم . واین نتیجه را بدست آوردم ....  بعد از اخذ نظرسنجی  و نتیجه نظرگیری و اعلام   در وبلاگ مجددا   سیل نظرات و انتقادات و  نیز تهمتهای آنچنانی به طرف من روانه شد حیران مانده بودم که باید از  خیر و  شر و نیش و نوش    این دشمنان دوست نما و دوستان  کوته فکر به که پناه ببرم  .  از دشمنان شکایت برم به دوستان           چون دوست دشمن است شکایت کجابریم در نهایت دلنوشته  زیر را نگاشتم . البته نه به قصد انتشار در وبلاگ ولی چون چند نفر از دوستان اصرار به انتشار آن داشتند من نیز اطاعت کرده در وبلاگم  منتشر کردم   .

 تلنگری به خود

   نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند

 نه هرکه آیینه سازد سکندری داند

نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست

 کلاه داری و آیین سروری داند

 تو بندگی چو گدایان بشرط مزد مکن

 که دوست خود روش بنده پروری داند

 غلام همت آن رند عافیت سوزم

 که در گدا صفت  کیمیا گیری داند

 هزار نکته باریکتر زمو اینجاست

 نه هرکه سر بتراشد قلندری داند .  


 در کودکی  بازیهای مختلفی داشتیم . بچه ها  در قالب شخصیتهای که دوست داشتند . و میخواستند در آینده مثل آنان باشند . فرو میرفتند .  به یاد می آورم که در شهر کوچک  کودکی ها ..   همه چیز داشتیم . همه چیز فراوان بود . هرکسی بوسعت قلب کوچک خود برای دوستانش غمخوار بود . در این بازیها بچه های که دارای قوه تخیل وسیعتری بودند .  بعد از اتمام بازی نیز دیگر حاظر به بیرون آمدن از نقش خود نبودند  یکی از بچه ها که با یک کامیون اسباب بازی  . بازی  میکرد. و حسابی به خودش قبولانده بود که او راننده  است.  یک روز که همه خواب بودند و استراحت میکردند . یک کامیون  واقعی  را توی کوچه دیده بود .. پریده بود  داخل  کامیون و با بازی کردن  با دکمه ها کامیون  استارت کرده بود . خلاصه مابقی جریان این شد که .....  تا مردم  از خواب بیدار شدند دوست   ما همه جا را داغون کرده بود. شاید بپرسید چرا این موضوع را مطرح کردم .. بدلیل اینکه   میبینم که  هنوز خیلیها هستند که  از اون روئیا بیرون نیومدند .  هنوز نقش  کودکی خودشون را درضمیر ناخودآگاهشون  حفظ کردند و  با سوار شدن بر کامیون واقعی  در  اجتماع  که  تصویر شهر زیبای کودکی  را در ذهنشان متجلی  میکند  ...... صدها خرابی ببار می آوردند .      بارها و بارها در کتب تاریخ خوانده ا یم  که مردان بزرگ دارای خصیصه  و استعدادی بیشتر وافزون تر  نسبت به افراد عادی  هستند . سرگذشت این مردان تاریخ ساز میتواند درس عبرتی برای جوانان و اینده سازان این مرزوبوم باشد . بعضی از مشتریان دائمی  وبلاگ       heejar2000 از من خواسته ا ند  که  در مورد آقای دکتر رضائی  و شخصیت و سوابق ایشان مطلب  بنویسم . ولی تا کنون  صرفا به خاطر اینکه سوء برداشتی از مطالب من توسط هیچ کس صورت نگیرد  بدین امر  رضایت نداده ام ولی امروز خودم را مسئول میدانم که اینکار را انجام  دهم . چون احساس میکنم که شاید عدم گفتن برخی حقایق و نیز پرده پوشی  در برخی مسائل ممکن است عامل به  اشتباه افتادن  شخص یا اشخاصی  شود.      

    و اما آقای محمد رضا رضائی کوچی :

 چرا هنوز پس از سالهای سال که از مدنیت ما ایرانیها میگذرد تعصبات پوچ و بی اساسی را یدک میکشیم که  همیشه باعث نفاق و دورنگی و دو روئی و انشقاق و اختلاف است . چرا صرفا برای یک پسوند نام فامیل تا این حد خود را مقید به رعایت برخی اصول منسوخ گذشته میکنیم . آیا  بهتر نیست که به جای پرسیدن از نام و نشان هر شخصی بگوئیم که تا کنون چه کاری را برای شهر ما انجام داده است . چه ابتکاری دارد و چه قدرت خلاقه ای در او جوش میزند . اگر من بخواهم با رعایت انصاف کامل فرضا برای کسی که تا بحال ایشان را ندیده است  تصویر کنم باید از کجا شروع کنم ::::::::::::  ؟؟؟؟؟؟؟  چگونه اصلح بودن  او را به دیگران باید اثبات کنم . هر انسانی توانائی داشتن خصوصیات مختلف را دارد . خوب یا بد . زشت یا زیبا .  همه اینها قراردادی است  و این شروط و قرار داها بر مبنای حنجارها هر اجتماعی توسط مقننین و یا متشرعین و یا وجدان عمومی جامعه تعریف و تثبیت میشود . و مردم و دست پروردگان آن جامعه  در پرتو این حنجارها دوام و قوام میابند. پس بسیاری از اخلاقهای اجتماعی را در این چارچوب میتوان قرارداد. ولی رفتارها و خصوصیات فردی نمیتواند این الگوپذیری را دریافت کند . اگر من بخواهم ایده آلهای خود را در مورد یک نماینده مجلس  خارج از کلیشه ها و ژستهای  گفتاری موجود در این ایام بیان کنم باید  بگویم :::     داشتن تقوای مالی  برای آنان که در هرم سیاسی قدرت قرار میگیرند بالاترین نعمت  است  .   داشتن تقوای مالی  ..   مردان قدرت را  در برابر  هر مفسده ای حفاظت میکند .  

   بیان یک خاطره

حالا   قضاوت کنید ؟؟؟؟؟::::        

آیا دکتر رضائی به دنبال نفت بوددددددددددد             

  سهم نفت دکتر رضائی کجا رفت  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/  

 زمانی که در جهرم همه جا گاز کشی نبود . آقای دکتر رضائی شهردار جهرم بودند . من بدلیل داشتن شرکت عمرانی و در دست داشتن پروژه های شهرداری جهرم با ایشان روابط نزدیک داشتم . یادم است در پارک بزرگ شهر مشغول پیاده کردن طرح بودیم که آقای دکتر رضائی طبق معمول هر روز که برای سرکشی از طرحهای عمرانی وقت میگذاشت . به اتفاق راننده شهرداری به محل کار ما آمدند .  در حال   احوالپرسی   گوشی من زنگ خورد . پشت خط یکی از راننده های شزکت بود که به دلیل کمبود نفت  و نیز سردی هوا در جهرم او را به خنج  لارستان فرستاده بودیم برای گرفتن نفت . چون چندین اکیپ کارگری داشتیم  که از مراغه آمده بودند و هزینه های اسکان آنان بعهده شرکت بود . مشغول صحبت شدم که چند لیتر نفت بگیریم و غیره .. تلفن را قطع کردم .. و مجددا با آقای دکتر رضایی به صحبت پرداختیم . بعد ازاتمام صحبت احساس کردم که ایشان میخواهد حرفی بزنند یا چیزی بگویند ... با اصرار از ایشان خواهش کردم که حرفش را بزند . بعد از چند دفعه عذر خواهی گفت که منزل پدر و مادرش چند روز است  که نفت ندارند و خواهش کرد که  100 لیتر نفت به منزل پدرو مادرش بفرستم . شاید دکتر رضائی با بیان این خاطره راضی نباشند ولی من به سهم خودم این را گفتم . شما میدانید که برای یک شهردار تهیه 100 لیتر نفت  که نه 10000 لیتر هم چیزی نیست . براحتی میتواند با یک تلفن سفارش دهد.  ولی ایشان حتی برای این مورد بسیار جزئی نیز حاظر به استفاده از عنوان شغلی خود نشده بود . جالبتر اینکه راننده ما نفت را به خانه پدر دکتر برده بود . راننده تعریف میکردکه پدر و مادر آقای دکتر رضائی در  یک منقل بزرگ آتیش کرده و بدین وسیله خود را گرم میکردند . بعد از چند روز راننده برای پس گرفتن حلبهای خالی نفت مراجعه کرده بود . از آنجا به من زنگ زد و گفت  که مادر آقای دکتر رضائی میگویند. دکتر گفته شما  تا پول نفت را نگیرید ما از نفت استفاده نمیکنیم .  از شنیدن این حرف . هم متعجب شدم چون حداکثر شاید پول نفت هزارتومان میشد . هم ناراحت شدم که چرا این پیرزن و پیر مرد به علت این موضوع بی اهمیت در این چند روز  نتوانستند از نفت استفاده کنند.. هم خوشحال شدم که تا چه حد  شهردار شهرمان عزت نفس دارد که حتی برای کمترین کاری حاظر به استفاده از روابط و سمت خود نیست . .. بیان اینگونه خاطرات و از این دست صحبتها زیاد است . ولی شاید آقای دکتر به گفتن آن رضایت نداشته باشد . .. امیدوارم نتیجه اخلاقی این خاطره را الگوی خود در زندگی قرار دهیم . حالا بعد از خواندن این خاطره خودتان قضاوت کنید که کدام یک از گزینه ها ی زیر را میتوان در دکتر رضائی دید.   .

 1- عاشق خدمت 

 2 – آتی نگر –

 4 – پیگیر

 5 – دارای صعه صدر

 6- منطق پذیر    

   7- دارای روابط عمومی بسیار قوی

 8- کم خواب و پرکار

 9- بی توجه به ثروت اندوزی

 10- تساهل و تعامل در عمل

 11- دارای اعتماد بنفس بالا

 12- بی توجه به ظواهر دنیا 

 و بسیاری  از گزینه های مثبت  شخصیتی آقای دکتر رضائی  که شاید گفتن آن  موجب رنجیدگی برخی از وبلاگ خوانان مودب شود و یادشان بیاید که چند ایمیل جانانه دیگر را به من بزنند.                 

                             هرگز خود را آن گونه که دوستانم در حق من باور کردند یا آن گونه که دشمنانم در اندیشه میپرورند  .  نیستم .......زیرا آن صورت که هر دو دسته از من در نزد دیگران  ترسیم کرده اند  ضمیر و شخصیت نهان آنان  است ." /   

                                      محمدحسین رحمانیان

           

                      

 از د  در زیر این کره خاکی چه میگذرد

 از سری مقالات

 ایران زیستگاهی نا امن 

  نوشته : محمدحسین رحمانیان کوشککی

تاریخچه زمین لرزه های بزرگ در ایران 

ایران كشوری لرزه خیز است. و بر روی یك كمربند بزرگ لرزه خیز در جهان موسوم به «آلپا» قرار دارد و هر از گاهی زمین لرزه های بزرگی در آن بوقوع می پیوندد.از سال 1340 تاكنون زمین لرزه های مختلف و در مواقعی ویران كننده مناطق مختلف كشور را با خسارات و تلفات سنگینی روبه رو كرده است كه آخرین آنها، زمین لرزه صبح روز جمعه  شهرستان بم می باشد.آخرین زمین لرزه در ایران كه در سال 79 و در دو استان زنجان و قزوین با قدرت 2/5 در مقیاس ریشتر به وقوع پیوست، مناطق طارم، خدابنده، ابهر، خرمدره و سلطانیه و همچنین بویین زهرا را لرزاند و خسارت ها و تلفاتی به بار آورد. بیش از 500 نفر بر اثر وقوع این زمین لرزه كشته شدند.بزرگترین زمین لرزه ای كه در سالهای اخیر در ایران به وقوع پیوست مربوط به 31 خرداد 1369 در استانهای گیلان و زنجان با قدرت هفت و سه دهمدر مقیاس ریشتر بود. این زمین لرزه بیش از 40 هزار كشته برجای گذاشت كه خونبارترین زمین لرزه در ایران به حساب می آید. این زلزله در عرض چند ثانیه حدود و هزار و 100 كیلومتر مربع كه 27 شهر و 1871 روستا را در برمی گرفت، ویران كرد. این در حالی است كه دیگر كشورهای منطقه مانند، تركیه، سوریه، ارمنستان و یا افغانستان نیز به دلیل قرار گرفتن در این خط زلزله با تعداد بیشماری از این قبیل زمین لرزه ها رو به رو هستند. دانشمندان گفته‌اند كه دلیل این پدیده در بستر اقیانوسها كه نشانه های حركت شبه قاره هند به سمت قاره های آسیا و اروپا را آشكار می سازد، نهفته است.قاره هند از 30 میلیون سال گذشته با سرعتی معادل 10 سانتی متر در سال به سمت قاره های اروپا و آسیا حركت كرده است و در زمان حاضر این سرعت به پنج سانتی متر در سال كاهش پیدا كرده است. فهرستی از زمان و میزان قربانیان زمین لرزه های به وقوع پیوسته در ایران در ذیل به طور خلاصه ارائه می شود :- آوریل سال 1960 (فروردین / اردیبهشت 1339) 450 تن در شهر لار، واقع در جنوب كشور كشته شدند.- سپتامبر 1962 (شهریور / مهر 1341) 11 هزار تن كشته و 200 روستا در غرب تهران ویران شد. (عکس)- اوت 1968 (مرداد / شهریور 1347) حدود 10 هزار تن در استان خراسان جان سپردند.- آوریل 1972‌ (فروردین / اردیبهشت 1351) پنج هزار و 44 تن در جنوب كشور كشته شدند.- آوریل 1977 (فروردین / اردیبهشت 1356) حدود 900 تن در منطقه اصفهان جان باختند.- سپتامبر 1978 ((شهریور / مهر 1357) 25 هزار تن در شرق ایران كشته شدند.- نوامبر 1979 (آبان / آذر 1358) 600 تن در شمال شرقی ایران جان سپردند.- ژوئن 1981 (خرداد / تیر 1360)، یكهزار و 28 تن در استان كرمان كشته شدند.- ژوئیه 1981 (تیر/ مرداد 1360) یكهزار و 300 تن در استان كرمان جان باختند.- 21 ژوئن 1990 (31 خرداد 1369) حدود 40 هزار تن در شهر رودبار در شمال كشور در اثر سنگین ترین زمین لرزه كشته شدند.- 28 فوریه 1997 (10 اسفند 1375) حدود یك هزار و 100 تن در اردبیل كشته شدند، بزرگی آن زمین لرزه، 5/5 درجه در مقیاس ریشتر بود.- 10 مه 1997 (20 اردیبهشت 1375) یكهزار و 613 تن در بیرجند بر اثر زمین لرزه با بزرگی 1/7 درجه در مقیاس ریشتر، جان باختند.به گفته كارشناسان امور شهری مقاوم سازی ساختمانها و تقویت سازه های ساختمانی در امور شهرسازی و احداث بنا در شهرها و استفاده مناسب از تحقیقات در حوزه زمین شناسی و اقلیمی اساسی از جمله مولفه های بسیار مهمی است كه در كاهش خسارت و تلفات زمین لرزه هایی از این دست می تواند نقش مهمی داشته باشد. این واقعیت كه ایران در كمربند زلزله جهانی قرار دارد و استفاده از تجربیات دیگر كشورهای زلزله خیز و موفق در ساماندهی به امور شهری و مقاوم سازی شهرها در مناطق زلزله خیز بیش از گذشته احساس می شود.كارشناسان فن معتقدند در صورتی كه هزینه های گزاف امداد رسانی و جبران خسارتهای مادی و معنوی حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله در مسیر بازسازی و ایجاد تغییرات بنیادی در حوزه شهرسازی و تمهیداتی لازم برای پیشگیری از حوادث غیر مترقبه قرار گیرد، نتایج به مراتب بهتر از گذشته خواهد بود.                                                                                 محمدحسین رحمانیان                                                                                    جهرم   اسفند ماه نود 


آدرسهائی برای دیدن زمین از دیدگاههای ماهواره های مختلف 

 مشاهده ی نقشه ی کره ی زمین در موقعیت روز و شب هم چنین کاربر قادر است سیاره ی زمین را از دید ناظری که در ماه یا خورشید قرار گرفته مشاهده کند

!http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth/action?opt=-phttp://www.fourmilab.ch/earthview/vplanet.html

:http://www.atlapedia.com

مجموعه ای از اطلس های کشورهای مختلف جهان:http://www.capitals.com

مشاهده ی زلزله های سی روز اخیر جهان بر روی نقشه ی جهانی همراه با تعیین عمق زمین لرزه ها و اطلاعات و نقشه های مرتبط:http://www.civeng.carleton.ca/cgi-bin/quakes

 سازمان نقشه برداری کل کشورنقشه تهران با قابلیت کلیک جزء به جزء:http://www.sahneh.com/tehran/links/map.htm

نقشه ایران  با امکان کلیک در قسمت های زلزله خیز:http://www.persia.org/imagemap/imagemap.html

بایگانی تصاویر  سرور ماهواره ای به دست آمده از طریق روش های مادون قرمز، نور مرئی و همراه با بخار آب  از نقاط مختلف سیاره ی زمین:http://www.goes.noaa.gov 

دیکشنری جامع  سیستم مکان نمای جهانی یا جی آی اس:http://www.geo.ed.ac.uk/agidict/welcome.html

وب سایت جامعی در زمینه ی جی آی اس:http://www.hdm.com/index.php

اخبار و تازه های جی آی اس:http://www.gisuser.com

زمین شناسیدر زمینه ی خطرات زمین لرزه:http://www.geohazards.cr.usgs.gov

زلزله و خطرات ناشی از آن از دیدگاه زمین شناسی:http://www.earthquake.usgs.gov

کاهش میزان زلزله در مناطق ساحلی:http://www.crew.org

فعالیت گسل ها و زمین لرزه ها:http://www.element.ess.ucla.edu

در زمینه  ی جمع آوری سنگ و فسیل:http://www.bashrox.net

وبلاگی در زمینه ی زمین شناسی:http://www.g2.blogfa.comhttp://www.geoaria.blogfa.com

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران:http://www.gsi-iran.org

وب سایت آب شناسی (هیدرولوژی) ایران حاوی اخبار، تازه ها، مقالات و لینک ها وموارد مفید دیگرhttp://www.iranhydrology.com

هواشناسی سازمان هواشناسی جهانی:http://www.wmo.com

 پیش بینی وضعیت هوای تهران در وب سایت یاهو:http://www.weather.yahoo.com/forecast/Tehran_IR_c.html

سازمان هواشناسی ایران:http://www.weather.ir/farsihttp://www.irimet.net/irimo/contents.htm

شرکت کنترل کیفیت ( آلودگی هوای تهران):http://www.aqcc.org/p_tehran_air.htm

وبلاگی با نام هواشناس در زمینه ی هواشناسی:http://www.havashenas.blogfa.com 


  

      قانون جذب            

  چندي پيش فيلم مستندي از شبكه چهارم سيما پخش شد كه به دليل تقاضاي مردم چندين بار پخش مجدد شد.اين فيلم به قانون مهمي در طبيعت ميپردازد به نام قانون جذب.گر چه چندين بار عبارت "قانون جذب" در اين فيلم تكرار ميشود ولي به طور دقيق تعريفي از اين قانون مهم طبيعت ارايه نميدهد.قانون جذب چيست؟قانون جذب می‏گوید :هر انرژی تمایل به جذب انرژی همانند خود را (در شکل کاملتر) دارد.همچنین یک قانون در علوم پایه وجود دارد که می‏گوید :همیشه شکل کم تراکم هر انرژی تمایل به جذب شکل پرتراکم و انبوه خود دارداين جمله شايد به نظر كمي پيچيده بيايد ولي خيلي ساده است. مثال: مثلا اگر من در ذهن خود دائما به اين فكر ميكنم كه فلان شخص مهم را ببينم طبيعت به گونه اي عمل ميكند كه شكل كم تراكم يعني فكر من شكل پرتراكم خود را،يعني آن فلان شخص را به خود جذب نمايدطبق یافته‏های دانشمندان، هر کسی دربردارندۀ هاله‏ای از انرژی در اطراف خود است که این هالۀ انرژی به تفکرات فرد بستگی دارد؛  تفکرات مثبت هاله‏های انرژی مثبت و تفکرات منفی هاله‏های انرژی منفی را تولید می‏کنند. پس با توجه به اینکه هاله‏های انرژی در اطراف هر شخصی وجود دارد، مجاورت با افراد مثبت‏اندیش یا منفی‏نگر باعث تاثیر در رفتار ما می‏شود. برای مثال با خود تصور کنید که چرا یک کودک در بغل مادر خود احساسی بسیار خوب دارد؟ یقینا به این دلیل است که مادر با عشق خالص و ناب خود به کودک، انرژی خود را به او منتقل نموده و با بغل کردن کودک، وی را در فضای انرژی مثبت خود قرار می‏دهد. همینطور در مورد هاله‏های انرژی افراد خوب، مثبت نگر و … . و نیز هاله‏های انرژی افراد منفی نیز همینطور است. حتما تابحال همنشینی با افرادی که تفکرات منفی دارند همنشین شده‏اید. قطعا تا چند دقیقه یا ساعتدچار نوعی کاهش انرژی شده و حالت شادابی خود را از دست داده‏اید.به همین دلیل است که قانون جذب به ما می‏گوید شما بخواهید (به خواستۀ خود فکر کنید) سپس ما با تصور کردن و تلقین به نفس و در واقع با تابش انرژی به هستی، آن چیزی که به آن فکر می‏کرده‏ایم را به شکل پرتراکم خود (یعنی جسم و تجسم یافته) به دست می‏آوریم. این اساس قانون جذب است.شايد بارها تا كنون برايتان اتفاق افتاده باشد كه به كسي فكر ميكنيد ناگهان او را ميبينيد.يا در حال صحبت نمودن در مورد كسي هستيد اتفاقا همان لحظه همان شخص مورد نظر از در وارد ميشود.بعضی از ما وقتی می خوایم خواسته هامون رو بگیم، برعکس عمل می کنیم... مثلا می گیم که: ((خدا کنه که امروز توی شرکت فلانی رو نبینم...)) خب کائنات می گرده ببینه چی توی جمله ی شما پیدا می کنه تا همونو براتون برآورده کنه. و فکر می کنید که چه اتفاقی می افته؟ کائنات اونی رو که اسم برده بودید برای شما محیا می کنه. حالا اون چیز می تونه شئ باشه، می تونه انسان باشه، می تونه مکان باشه و همه چیز می تونه باشه...  پس وقتی فکر می کنید، اول از توی فیلتر ردشون کنیدجهت مشاهده نظر ديگران در مورد قانون جذب و اعلام نظر خود اينجا را كليك كنيدقانون جذب به ما مي گويد که در زندگي به همان چيزهايي مي رسيم که بر روي آنها تمرکز مي کنيم و به آن انرژي مي دهيم. چه بخواهيم و چه نخواهيم به هر چيزي که فکر کنيم در زندگي برايمان متجلي خواهد شد.به عبارت ديگر بر روي هر چيزي که تمرکز کنيم آن را به زندگيمان فرا خوانده ايم.بيشتر افراد زمانيکه در مورد قانون جذب مطالبي مي شنوند شگفت زده مي شوند. آنها تصور مي کنند که ايجاد حقيقي چيزهايي که در ذهن مجسم مي کنند، کار عجيبي است . "من مي توانم هر کسي که مي خواهم باشم، مي توانم هر کاري که مي خواهم انجام دهم، و به هر چيزي که مي خواهم برسم" واقعاً فوق العاده است. من آمال و آرزوهاي زيادي دارم و تنها کاري که بايد انجام دهم اين است که با فکر کردن به آنها از هستي بخواهم که آنها را دراختيار من بگذارد.هفته ها مي گذرد و فرد به چيزهايي که خواسته نمي رسد. از خود مي پرسد پس چرا آرزوهايم برآورده نشدند؟ من آنها را در ذهن خود به تصوير کشيدم، پس چرا به آنها نرسيدم؟اين قانون جذب چه اشکالي پيدا کرده، من آرزوهايم را گفتم ولي عملي شدن آنها را نمي بينم؛ آيا آرزوهايم زياد بودند و يا من نتوانستم آنها را به خوبي سفارش دهم؟اگر ما يک بار ديگر با دقت بيشتري معناي قانون جذب را بخوانيم مي بينيم که ما هر چيزي را که به آنتوجه کرده و بر روي آن تمرکز کنيم به زندگي مان وارد مي شود، چه بخواهيم و چه نخواهيم!بنابراين چرا بياييم و توجه و انرژي مان را صرف فکر کردن به چيزهايي کنيم که نمي خواهيم در زندگي مان وجود داشته باشند؟ اين کار بي معنايي است.اما در دنياي واقعي اين اتفاق مي افتد و همه ي ما به چنين مسائلي فکر مي کنيم. به همين دليل است که بعضي وقت ها در زندگي خود با مشکل مواجه مي شويم.زماني که به دليل و نتيجه ي کارها نگاه مي کنيم، متوجه مي شويم که دليل همان فکر ماست و نتيجه واقعيت زندگي است.به عنوا مثال فرض کنيد در حال حاضر مقروض هستيد. شما به شدت تمايل داريد که پولدار شده و تمام بدهي هايتان را پرداخت نماييد؛ اما بيش از هر چيز احساس بدبختي مي کنيد و به عدم رضايت خود از زندگي فکر مي کنيد. شايد بدانيد که چه چيزي مي خواهيد و بدانيد که بايد چه چيزهايي را تغيير دهيد، اما همه ي انرژي و توجهتان بر روي جمع کردن پول، کمتر خرج کردن و کاهش صورتحساب ها صرف مي شود!!! تمام انرژي شما بر روي قرض هايتان منعکس مي شود و نمي توانيد توجه کافي بر روي چيزهايي که مي خواهيد داشته باشيد. به همين دليل نمي توانيد سفارش هاي خود را از عالم هستي به درستي بخواهيد.ما انسان ها گرايش داريم که از ابتدا در نتيجه ي کارهايي که انجام مي دهيم زندگي کنيم. ما معمولاً اثر و نتيجه ي تمام تجربياتي که در زندگي بدست مي آوريم را با خود به دوش مي کشيم. به همين دليل زماني که انرژي خود را صرف نتيجه مي کنيم، قانون جذب هم براي ما همان چيزي را به ارمغان مي آورد که در ذهنمان مي گذشته، درست مانند يک چرخه ي علت و معلولي حقيقي.به عنوان مثال فردي را تصور کنيد که مدام در مورد بيماري صحبت مي کند. اين امر اصلاً اتفاقي نخواهد بود که او نسبت به ديگران بيشتر مريض شود. همين مطلب در مورد کساني که در روابط ناموفق گرفتار مي شوند نيز تعميم پيدا مي کند. آنقدر به عدم موفقيت خود فکر مي کنند که مدام روابط ناموفق بيشتري در زندگي شان اتفاق مي افتد و مجبور مي شوند که يکي پس از ديگري به روابط آزاردهنده ي خود پايان دهند.از سوي ديگر مي توان گفت که يک فرد موفق نيز شرايط مشابهي را دارد. او با ديد مثبت به جامعه نگاه مي کند، از نعمت هايي که در زندگي دارد بهرمند مي شود، با شور و اشتياق زياد به زندگي ادامهمي دهد و هر روز چنين تجربه هايي را در زندگي خود تکرار کرده و شادي و رضايت بيشتري را به زندگي خود دعوت مي کنداين بدان معنا نيست که افراد موفق در استفاده از قانون جذب خوب عمل مي کنند و مردم ناموفق دراستفاده از قانون جذب ناتوان هستند. هر انساني که بتواند فکر کند، خودبه خود اين قابليت را پيدا مي کند که از اين قانون به نفع خود بهره ببرد و نبايد فراموش کرد که همه به طور مساوي از اين قابليت بهرمند هستند. تنها چيزي که سبب ايجاد تفاوت مي شود اين است که برخي به درستي از جذب استفادهنمي کنند؛ تنها کاري که بايد انجام دهيم اين است که ياد بگيريم چگونه مي توانيم از قانون جذب به نحوي بهره ببريم که واقعيت هاي شيرين تري را به زندگي مان بياورد.براي تغيير شرايط فعلي مي بايست دايره ي فکري خود را تغيير دهيم. براي رسيدن به موفقيت بايد نهال موفقيت را در ذهن خود بکاريم. ايده ي موفقيت بايد در ذهنمان متولد شود، و قصد و نيت رسيدن به آنرا در ذهن خود پرورش دهيم. بايد باردار موفقيت شويم.شگفت انگيز است. تنها کاري که بايد انجام دهم اين است که به عنوان مثال فکر کنم ثروتمند مي شوم و چيزي نخواهد گذشت که او آرزوي من متحقق مي گردد!!!البته نه به اين سرعت! فکر به تنها کافي نيست تا شما ثروتمند شويد. شما بايد خودتان نيز به سمت چيزهايي که مي خواهيد حرکت کنيد.موفقيت مي خواهيد؟ بايد به سمت آن حرکت کنيد. عشق مي خواهيد بايد به سمت آن حرکت کنيد. بايد توجه، تمرکز و انرژي خود را به اميالي که داريد بدهيد تا قانون جذب آنها را مرتب و رديف کرده و برايتان متجلي سازد.اما اگر من تمام انرژي خود را بر روي کار جديدي که به تازگي آغاز کرده ام بگذارم، چه مي شود اگر همه چيز يک مرتبه خراب شود و هيچ چيز درست پيش رود و به نتيجه دلخواهي که مي خواهم نرسم؟ و يا در مسائل عشقي مورد لطف و محبت طرف مقابل قرار نگيرم؟اين ها افکاري هستند که ما را از پيشروي به سمت جلو باز مي دارند. البته اصلاً اشکالي ندارد که شما طرف منفي قضيه را نيز در نظر بگيريد، اما نبايد اجازه دهيم که افکار منفي خط مشي زندگي مان را برايمان تعيين کنند. ما بايد بدون توجه به مسائل جانبي به سوي روياهايمان پيش برويم. همچنان که جلو مي رويم ممکن است حتي اشتباه کنيم و به موانع غير قابل گذري نيز برخورد کنيم اما اين نحوه برخورد ما با مشلات و سختي ها هستند که ما را به نتيجه نزديک تر مي کنند و سبب مي شوند که سرعتمان نسبت به گذشته بيشتر شود. در مورد شکست چطور؟ شکست چطور مي تواند به ما درموفقيت کمک کند؟براي شروع ابتدا بايد متوجه شويم که شکست در حقيقت چه معنايي دارد.خيلي جالب است طريقه ي محاسبه موفقيت هايي که ما خودمان در زندگي بدست مي آوريم و موفقيت هايي که ديگران در زندگي بدست مي آورند را با هم مقايسه کنيم. ما از حساب بانکي، متراژ ملک و املاک، حيطه قدرت، و پولدار بودن به عنوان مقياس موفقيت و شکست استفاده مي کنيم اما به واقع معنا و مفهوم موفقيت حقيقي را به درستي نمي دانيم.شکست و موفقيت مقياس هايي براي اندازه گيري داشته ها و نداشته ها نيستند، اين دو امر را نمي توان با توجه به اندازه ي مايملک تخمين زد و چيزهايي نيستند که با اندازه گيري و نگاه به آنها بتوان در موردشان قضاوت کرد.در کتاب ناپلئون هيل با عنوان "چگونه پولدار شويم" او در مورد آقاي "داربي" و داستان "بکن تا ثروتمند شوي" اينطور مي نويسد که: عموي داربي تب طلا مي گيرد و به سرزمين وسترن ها مي آيد تا زمينها را براي يافتن طلا بکند.او شرط مي بندد و با يک بيل و کلنگ آماده به کار مي شود. کار خيلي سختي بود اما حرص و هوس او براي طلا زياد بود.پس از هفته ها زحمت و مشقت او رگه هايي از سنگ درخشان را پيدا مي کند. او نياز به ماشين آلاتي داشت که سنگ را از اعماق زمين به سطح بياورند. او به آرامي بر روي حفره هايي که در معدن چال کرده بود، خاک مي ريزد. از همان راهي که آمده بود به خانه اي در ويليامزبورگ، مري لند باز مي گردد و جريان را با اقوام و چند تن از همسايه هايش در ميان مي گذارد و به کمک آنها پول کافي براي خريد ماشين آلات را جمع کرده، دستگاههاي مورد نياز را خريداري مي کنند و به مکان مورد نظر انتقال مي دهند. داربي نيز به همراه عمويش به معدن مي رود و با وي مشغول به کار مي شود. اولين ارابه طلا استخراج مي شود و به کوره ي ذوب انتقال پيدا مي کند. شواهد ثابت مي کردد که آنها دارنده يکي از غني ترين معدن ها در کلرادو هستند! فقط چند ارابه از آن طلا لازم بود که آنها بتوانند تمام بدهي هاي خود را صاف کنند. بعد مابقي سود کلاني را که بدست مي آوردند از آن خودشان بود.حفاري همين طور پايين تر مي رفت! و اميد خانواده ي داربي نيز همچنان بيشتر و بيشتر مي شد. ناگهان اتفاقي افتاد، رگه ي ايجاد شده از طلا محو شد. آنها به آخر راه رسيده بودند و کوزه ي طلا خالي شده بود. آنها همچنان به حفاري ادامه مي دادند و نااميدانه تلاش مي کردند تا اثري از طلا پيدا کنند، اما فايده نداشت.نهايتاً تصميم گرفتند که کار را متوقف کنند.آنها دستگاه هايي را که خريداري کرده بودند تنها به چند دلار به يک خرده فروش فروختند و قطاري گرفتند و به خانه باز گشتند. بعضي از خرده فروش ها احمق هستند اما اين يکي نه. او با يک مهندس معدن مشورت کرد تا نگاهي به معدن بيندازد و يک سري محاسبات آماري انجام دهد. مهندس معتقد بودکه پروژه به اين دليل بي نتيجه مانده که مالکين معدن با "خط گسل" آشنا نبودند. محاسبات او نشان مي داد که مي توان آثاري از طلا را تنها 3 متر پايين تر از جايي که داربي ها کنده بودند پيدا کرد. اين مکان دقيقاً همان جايي بود که آنها به طلا رسيدند.مرد خرده فروش توانست با استخراج طلا به ميليون ها دلار پول برسد؛ فقط به اين دليل که مي دانست قبل از تسليم شدن بايد با يک متخصص مشورت کند.خوب آيا اين شکست است؟اگر از نظر داربي ها به اين موضوع نگاه کنيم، مي توانيم بگوييم که اين پروژه شکست خورده چراکه آنها دست از کار کشيدند و رويايشان را فراموش کردند، در حالي که تنها 3 متر با تحقق هدفشان فاصله داشتند؛ اما نمي توان شکست واقعي را در محتواي حقيقي زندگي داربي ها به عنوان مردوديت کامل در نظر گرفت.مي بينيد که داربي درس موفقيت را از طريق پافشاري در دوره ي کوتاهي از زندگي خود ياد گرفت و آن را در تمام کارهايي که بعدها تصميم به انجام آن گرفت به کار برد؛ و در نهايت داربي در رده  50 نفر اولي در جهان قرار داد که در زمان خود بالاي چندين ميليون دلار در فروش بيمه ي عمر سود کرد.پس شکست چيست؟شکست حقيقي عادت به تسليم شدن است. اين در حالي است که عدم توانايي در ايجاد ايده هاي نو و اتخاذ تصميم هاي جديد به عنوان بزرگترين مانع در راه رسيدن به موفقيت محسوب مي شود.در طول تاريخ در دنياي تجارت و دانش ما از کنار هم قرار دادن اراده و پافشاري به الگوي موفقيت مي رسيم. چند ميليون نفر وجود دارند که در دنيا برشکست شده اند؟ چند بار اديسون و بل آزمايش کردند و شکست خوردند تا به نتيجه اي که دنبالش بودند رسيدند؟تنها با اشتياق و ايمان است که مي توانيم خود را به نيروي پافشاري تجهيز کنيم. با ايمان است که مي توان قانون جذب را احضار کرد و در اين حالت است که سفر ما به سمت موفقيت تحقق مي يابد.شما چه قانون جذب را متوجه شويد چه نه، بايد عادت فکر کردن به حقايق را از سر بيرون کنيد. (مگر اينکه حقيقت همان چيزي باشد که مي خواهيد به آن برسيد)براي ايجاد تغيير و تحول در شرايطتان بايد اراده کنيد، آرزوهايتان را در ذهن به تصوير بکشيد، و با ايمان و اشتياق به سوي آنها گام برداريد.براي رسيدن به موفقيت بايد ابتدا هدف خود را درک کنيد و بعد به آن ايمان بياوريد.قانون جذب در گفتار بزرگان دين نيز وارد شده. روايتي از امام علي (ع) وجود دارد به اين مضمون كه افكار ما در نهايت تبديل به سرنوشتمان ميشود:جهت مشاهده نظر ديگران در مورد قانون جذب و اعلام نظر خود اينجا را كليك كنيدمراقب افكارت باش كه گفتارت نشود مراقب گفتارت باش كه رفتارت نشود مراقب رفتارت باش كه عادت میشود مراقب عادتت باش كه شخصیت می شود مراقب شخصیتت باش كه سر نوشت می شودبر اساس قانون جذب ما چه کسانی را جذب می‏کنیم و یا چه کسانی جذب مامی‏شوند؟هر فردی در زندگی یک سری دوستان خاصی دارد که تقریبا همه آن دوستان، ازخصوصیاتی نسبتا شبیه به هم برخوردارند و با به عبارتی دیگرمعمولا طیف دوستان و همنشینان هر شخص، افراد خاصی هستند که خصوصیات اخلاقی نسبتا شبیه هم دارند.قانون جذب فقط منحصر به اشیا و خواسته‏های مادی و معنوی نیست بلکه در مورد افراد نیز صادق است. یعنی ما تا اندازه‏ای می‏توانیم تعیین کنیم که چه کسی را جذب خواهیم نمود.  

                                          محمدحسین رحمانیان                                                           جهرم زمستان 1390                 


    به نام  خداوند جان و سخن     

                   ضمن تشکر و قدردانی از  کسانی که  مهمان دائمی  وبلاگ هستند و   جهت پاسخ به درخواست عده ای از عزیزان و جوانان اندیشمند مباحثی را پیرامون  (نقش علوم مدیریت کلاسیک در بهینه کردن روند رشد   صنعت و عمران درایران ) از امروز دراین وبلاگ شروع میکنم . خواهشمندم طبق روال گذشته در هرچه پربارکردن این مباحث مشارکت فرمائید

         محمدحسین رحمانیان       دهم بهمن ماه نود


 5SSSSs چیست؟1) آشنايي با نظام آراستگی صنعتی

(5S)1-1 :  مقدمه 

بی شک دستيابی به توليد بيشتر و محصول باكيفيت‌ برتر جزو الفباي كار در محيط‌هاي صنعتي و توليدي می باشد، اما اجراي كار بهتر و يا دستيابي به فرايندي كه در آن كالا يا محصولات به‌صورت كيفي توليد شوند، به‌تنهايي آسان نيست. كارشناسان و متخصصان بررسي‌كننده فضاهای توليدي، پيوسته به اين نكته تاكيد دارند كه پاکيزگی محيط كار، نظم و ترتيب در قراردادن وسايل و تجهيزات، دسترسي آسان به ابزار و جلوگيري از درهم‌ ريختگي محيط پيرامون از عوامل بسيار موثر در رشد كيفي و کمی فرايند توليد و يا به عكس، از عامل بازدارندگي آن است. اگر در محيط كار تنها تكنولوژي هاي نو استقرار يابد اما تفكر كايزني (بهبود مستمر) در مديران و كاركنان وجود نداشته باشد، سازمان موفق به توليد محصولات با كيفيت نخواهند شد و تنها مهندسي كاتالوگي در فرايند كار جاري شده است.اجراي فعاليت‌هاي 5S در اصل جنبشي است كه به ايجاد محيط كاري سازمان يافته، مرتب، پاكيزه، استاندارد شده و با انضباط منجر مي‌گردد. 5S تلاشي است كه بايد در تمامي بخشهاي يك سازمان و با مشاركت همه افراد آن تحقق يابد. اجراي اين فعاليت‌ها باعث بهبود و پيشرفت عمليات اجرايي شده و ادامه پيگيري آن در محيط كار موجب دستيابي به موارد ذيل می گردد:   

    در محيط مرتب و آراسته، انگيزه و شوق انسان افزوده مي‌شود.           ·       نظم و سازماندهي، حمل و نقل‌ها را كوتاه، اتلاف وقت را مانع، كار را ساده، دسترسي به اقلام مورد نياز را آسان و بازرسي و كنترل را ميسر مي‌سازد، در نتيجه بازدهي و بهره‌وري بالا مي‌رود و هزينه‌ها كاهش مي‌يابد و عمليات تكراري و موازي حذف مي‌گردد.           ·       محيط كار ايمن شده و تا حد زيادی از حوادث ناگوار کاسته می شود.           ·       حجم سرمايه های راکد کاهش می يابد.           ·       چنانچه هركس عادت كند كه خودش محيط و ابزار كار خود را تميز نگهدارد، از ساعات بيكاري كاسته شده و كارآئي افراد افزايش می يابد.اجراي 5S را نمي‌توان تنها به كارگران سفارش كرد، بلكه اين وظيفه همه نفرات سازمان مي‌باشد كه با تلاش و دلگرمي براي به نتيجه رسيدن با هم همكاري كنند.1-2- مفاهيم 5S5S يك فلسفه ژاپني و اساس آن آميزه‌اي از پنج مفهوم است كه هر مفهوم توسط يك كلمه ژاپني كه ابتداي آن در زبان انگليسي با حرف S آغاز مي‌شود، نشان داده شده است.1) Seiri: كلمه‌اي است كه براي اولين مفهوم اين فلسفه در نظر گرفته شده است و معادل كلمه ساماندهی يا پاکسازی در زبان فارسي است. پاكسازي به معني جدا كردن و دور كردن اقلام غيرضروري از محيط كار مي‌باشد. پاكسازي در مرحله بهبود به معني شناسايي و حذف كامل تمام عمليات اضافي (اتلافها) كه در محيط‌هاي توليد و غير توليد صورت مي‌پذيرد، مي‌باشد.2) Seiton: اين کلمه معادل كلمه نظم و ترتيب در زبان فارسي است. نظم و ترتيب يعني قرار دادن اقلام و اشيا، در مكانهاي مناسب و به ترتيب مطلوب به نحوي كه بتوان بدون اتلاف وقت ناشی از جستجوهاي بيهوده از آن استفاده كرد. هم چنين نظم و ترتيب در اختيار داشتن و دسترسي به اشياء مورد نياز در زمان و مكان و به مقدار مورد نياز براساس اصل اهميت مصرف مي‌باشد.3) Seiso: سومين مفهوم اين فلسفه معادل كلمه نظافت يا پاکيزه سازی در زبان فارسي است. تميز كردن همه چيز و همه جا بطوري كه هيچ نوع آلودگي روي ماشين‌آلات و اطراف آن،‌ ابزار و تجهيزات، قفسه‌ها، كف كارگاهها، سقف، ديواره‌ها، شيشه‌ها و ... نباشد.4) Seiketso: چهارمين كلمه انتخاب شده، معادل كلمه استاندارد سازي در زبان فارسي است. استانداردسازي به معني مستندكردن سه اصل اول 5S در قالب دستورالعمل، استاندارد، آئين‌نامه، فرم، گردش عمليات، نقشه، چك ليست، عكس و غيره به منظور حفظ و نگهداري وضعيت ايجاد شده و بهبود دائمي سه اصل اول مي‌باشد. به عبارت ديگر اصل استاندارد‌سازي بيانگر قانونمند كردن حذف دائمي اقلام و عمليات غيرضروري، نظم و ترتيب و نظافت همه چيز و همه جا مي‌باشد.5) Shitsuke: كلمه‌اي است كه به درستي براي آخرين مفهوم فلسفه 5S برگزيده شده و به معنی فرهنگ سازی می باشد. گسترش فرهنگي که كاركنان با اعتقاد كامل، سه اصل پاكسازي، نظم و ترتيب و نظافت را به نحوی مطلوب و با رعايت استانداردها از طريق بينش (انگيزه داشتن)، دانش (آگاهي داشتن و آموزش) و كوشش (تلاش دائمي) اجرا نموده و در همه حال نگهداري کرده و بهبود ‌بخشند.


بنام خداوند جان و خرد

 دلنوشته ویژه سردبیر :سلام ..

 به همه وبلاگیهای عزیز از مخالف و موافق گرفته تا اون محل و این محل و هر چه محله توی دنیا است .. اول از هرچیز عذر خواهی میکنم که در این هفته نتونستم  شعر جدید واسه شما عزیزان توی وبلاگ بگذارم . دوم اینکه . چندتا از عزیزان به ظاهر موافق و در باطن مخالف دم و دقیقه و لحظه به لحظه پیام میدند که چرا در مورد آقای حاج رحمانیان ... حاج جواد رحمانیان اظهار نظر نمیکنی .. به همین خاطر چون از روز اول عهد بر این بود که  در این وبلاگ مثل جاهای دیگه پارتی بازی نباشه .. و همه با هم قسم خوردیم و هم قسم شدیم .. پس من به الاجبار ... به فکر افتادم  که  حاج جواد رحمانیان .. .. اینهمه مال و ثروت را از کجا آورده.. آخه هرجا میرم میشنوم که حاج جواد فلان .....را خرید ..و ...... و ....القصه به اتفاق جارچی دنبال این قضیه را گرفتیم و نتیجه این شد که میبینید >خبرهائی  داغ  از حاج جواد رحمانیان اینهمه پول از کجا آمده ------ ......  وقت پاسخ دادن به این سوال رسیده است :: کی خبر دارررررررره     ؟؟ خبر خبر ...     خبر ..خبر داغ داغ داغ  ..   تنور داغه .. خمیرت را بیار بچسبون که داغه .....  تنور داغههههههه حاج جواد رحمانیان چند تا لودر و بلدوزر داره شما میدونید ...  font  حاج جواد رحمانیان را میشناسید >>>>>> اگر بله .... تا چه حد و........ آیا خبر دارید که >>>>> حاج جواد رحمانیان لودر خریده :؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حاج جواد رحمانیان  کامیون بنز  و بلدوزر  خریده ؟؟؟؟؟>>>>>>>>>>>>؟؟؟؟؟؟؟؟ حاج جواد رحمانیان باغ خریده >>>>>>>>>>؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حاج جواد رحمانیان  مرغداری   با ظرفیت یکصد هزار فطعه   تاسیس کرده... این همه پول را از کجا آورده    ؟؟؟؟؟؟؟؟//................  :::::::::::؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و حاج جواد رحمانیان   باز خانه خرید و ماشین  خرید و خرید خرید خرید  و هنوز میخرد.. و میخرد و میخرد.. اینها نمونه ای از  پیامهای  چندنفر از برزگوارانیست که ظاهرا مشتری پر و پا قرص وبلاگ جارچی هستند .. هر دفعه هم کلی از من تعریف و تمجید میکنند .... واما حکایت چیست ؟؟؟؟/   .................. دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه                هردو جان سوزند اما .. این کجا و آن کجا    : تیغ دلاکی کج و ابروی یارم نیز کج            هردو خون ریزند اما این کجا و آن کجا           این حاج جواد کجا اون حاج جواد کجا ...........         عزیزمن: جان من  بردارمن . همشهری من    که  ردای مصلحت را بر دوش انداختی و لی بسلاح کین مسلحی   ... یواشتر  برو ... این حاج جواد  رحمانیان    نه اون حاج جواد رحمانیان است  این پسر حاج کریم و اون پسر .......     دعا کنیم که روز جزا  خداوند مهربان با رحمتش به حساب ما رسیدگی کند نه با عدل و دادش .... که هرگز بوی بهشت را نخواهیم شنید  ؟؟؟؟؟؟ یک سوال  دو گزینه ای :::::: آیا آقای حاج جواد رحمانیان را میشناسید ؟؟؟؟؟؟؟؟ تا چه حد او را میشناسید ؟؟؟؟؟///   چقدر ؟؟؟؟؟؟    تا کجا  با کش و قوس زندگی و نشیب و فراز  و گذران  روز و شب او  آشنا هستید ؟؟؟؟؟؟///font>  بعضیها پرسیدند  که چرا از حاج آقا رحمانیان  طرفداری میکنم  ::   منهم جواب دادم که چون ::::::: ....حاجی رحمانیان  برای من مرید و مراد طالب و مطلوب . صوفی و صافی راشد و مرشد است  ... او برای من مثل نفس تو خفقان زندگی و مثل آب زلال توی سراب کویره  حاج آقا رحمانیان حق بزرگی بر گردن من و امثال من داره .... عشق و علاقه همخونی و برادری یکی از هزار ان وابستگی و عشقی  است که من به او دارم .. طالع اگر مددکند دامنش آورم به کفگر بکشم زهی طرب، ور بکُشد زهی شرفصوفی شهر بین که چون لقمهٔ شُبهه می‌خوردباردُمش دراز باد ...       آن حَیَوان خوش علف کمتر کسی است که اورا نشناسد .  او را ندیده و یا اسم او را نشنیده باشد ..  کمتر دانش آموزی است که از دبیرستان  مطهری یا خواجه نصیر جهرم فارغ التحصیل شده باشد و طعم نصیحتهای تند و دلسوزانه اورا که  بعضی مواقع با دادو فریاد  همراه بود نشنیده باشد ..  و کمتر  دکتر و مهندس و استاد دانشگاهیست  که  جهرمی باشد و لی افتخار شاگردی او را نداشته باشد . و امروز با لبخند قدز شناسی و  تحسین و افتخار از او یاد نکند .. کدام دانش آموز است که چهره همیشه درگیر و نگران و حساس به سرنوشت دانش آموزان او را بیاد نداشته باشد .... بیائید فقط کمی .. اندازه یک سر سوزن نه بیشتر فقط انصاف داشته باشیم . و با انصاف قضاوت کنیم که آقای حاج رحمانیان در  30 سال خدمت خالصانه به فرهنگ و. آموزش این شهر .. چه اندوخته و سپرده ای دارد .. ویا  امروز چه مزیت و  ثروت و مکنتی را بیش از هم قطازان خود در سیستم اقتصاد آزاد ایران تصاحب نموده است ؟؟؟؟؟/ قیاس کنید ::: آن کسی را که فقط 4 یا 5 سال خلیج رفته .. و  یا از امور اراضی زمینی را تصرف کرده و یکشبه باغ 2 هکتاری  او که با زمین منابع طبیعی ازدواج کرده و صبحگاهان در اثر وضع حمل این ازدواج نامبارک مولود  20 هکتار زمین  متولد شده   ...و همیشه و در هر حال  تنها به فکر خودش بوده و زن و بچه اش   ... با حاج آقا رحمانیان  چه فرقی دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟  چرا تا اینحد تنگ نظریم .. چرا بجای اینکه به امثال ایشان با نگاههایمان ؛رفتارمان ؛  مهربانیمان و نیز  احترام مضاعفمان ...   خسته نباشید بگوئیم . بعکس  در بعضی مواقع دل این عزیزان را  با نیشهای نا آگاهانه  بدرد می آوریم .. فکر کنید که در طول این  22  سال  مدیریت آقای حاج رحمانیان  در  دبیرستانهای مطهری و دبیرستان خواجه نصیر که دبیرستان  نمونه جهرم  بود ..... هرسال تنها  اگر 50  نفر را در رشته های مختلف به دانشگاه فرستاده باشد  چند صد نفر متخصص در عموم رشته ها را به  جامعه  ما تقدیم کرده است .. عزیزان کمی انصاف داشته باشیم و فکر کنیم که ایشان  اگر 30 سال در هر شغل دیگری غیر از دبیری فعالیت داشتند .. امروز  چه کسی بودند ...  ؟؟؟؟؟؟؟؟و چه  ثروتی را  اندوخته بودند .. .؟؟؟؟؟..  و  p>   گرچه همچون خم می .. غل زده و در جوشم      مهر بر لب ز ده خون میخورم و خاموشم  نگذارید ... نگذارید ... شما را به تمام مقدسات سوگند میدهم که  اجازه ندهید تا بی تفاوتی نسبت به بزرگان و معتمدین و محترمین در میان ما باب شود .. نگذارید دل این عزیزان از دست ما بگیرد و یا غبار اندوهی بر صورتشان نشیند.. روزگار  امروز ایشان .. آئینه فردای ماست .. پس احترام به امثال ایشان احترام به آینده خود ماست .. بیائید تا چون زمان ماضی ... بزرگانمان را عزیز و محترم بشماریم . اجزا و سلول هر جامعه از وجود من و تو ساخته میشود و هر هنجار و ناهنجاری از کنش و واکنش من و تو قانونمند میشود  و>>>>>>>>>> من اگر بنشینم تو اگر بنشینی         چه کسی برخیزد .. >>>>>>> برخیزید  چه کسی برمیخیزد  تا همچون گذشته با ابن امواج خروشان و   مخرب و فرهنگ سوز  مبارزه کند .. ما مسلمان و ایرانی هستیم و در پیشینه های ما همیشه بزرگان و معلمان مورد تکریم و احترام بوده اند ... فرزند تو  فرزند من  نوه تو و نوه من ..    اگر امثال حاج رحمانیان را نمیشناسد .. من و تو  باید آنها را روشن کنیم و بگوییم  که ایشان کیست و تا چه حد ما  و جامعه ما مدیون امثال ایشانیم  .....p> این مبحث ادامه دارد .. لطفا نظرات خود را ارسال کنید .با تشکر  محمد حسین رحمانیان کوشککی           


برچسب‌ها: زنگ انشاء
+ نوشته شده توسط خبر گزاری D.N در و ساعت |

مرد سیاسی همیشه در معرض دوبلای بزرگ (( نیش تهمت عوام    و نوش قدرت خواص )) است . ولی نباید نه از آن بنالد . نه به این ببالد . سیاستمدار موفق کسیست که از هردو برای رسیدن به مقاصد خود به یکسان منتفع شود (( محمدحسین رحمانیان)


      عدم دخالت اغراض شخصیی

نگذارید اغراض و سلایق  شخصی  . شما  .  در بیان  واقعی  از عملکرد و سوابق نمایندگان  دخیل شود .(محمدحسین رحمانیان )

دور خیزی دیگر از رضائی کوچی

اینبار (( کوچ   ))  رضائی کیست .

چه کسی  لٌنگ  را به وسط گود  پرتاب میکند.؟؟؟؟

آیا رضائی آماده تر و با اعتماد بنفس تراز دوره قبل بمیدان میاید  .

 رقبای  رضائی  ناشناس ولی جویای نام ؟؟؟

رقیب اصلی رضائی  کیست ؟؟؟

چه کسی  دور از چشم بقیه  مشغول گرم کردن است ؟؟؟؟

 آیا  لابی گری با اقشار  مختلف جامعه برای رقبای رضائی موثر است ؟؟ .

 مردم   میخواهند خودشان در وزن کشی حضور داشته باشند . آنها نمیخواهند فقط ناظر و تماشاچی باشند. 

 هم وزن رضائی کوچی  در این مبارزه کیست ؟؟؟؟؟

 

توجه فرمائید >>>توجه فرمائید<<<<<

صدایی که الان میشنوید صدای آژیر قرمز است 

ومعنی و مفهوم آن اینست که جارچی به میدان آمده 

و اکنون  چرت و پرت گوئیهای خود  را شروع خواهد کرد . لطفا گوش خود را گرفته  و چشم خود رابسته  و  مثل شاهین  تند و سریع از این وبلاگ خارج شوید. ... در صورت عدم خروج از این وبلاگ مسولیت شنیدن  و عوارض آن بعهده خودتان  میباشد. ....... 

برو بیرون دیگه .... برو یه سایت دیگه 

نمیری .. واقعا میخوای ادامه بدی .... 

اصلا به من چه مربوطه این تو و اینم جارچی . بفرما ..........

 

 

  اگر مثل گاو گنده باشي،ميدوشنت، اگر مثل خر قوي باشي،بارت مي كنند، اگر مثل اسب دونده باشي،سوارت مي شوند.... فقط از فهميدن تو مي ترسند

                             دکتر شریعتی

 

سر مقاله ویژه از سردبیر

  بیان دو مسئله مهم 

 

1- در مورخ 1390/7/15 ساعت 8 شب  در منزل یکی از دانشجویان فعال  دانشگاه شیراز  که جهرمی هستند .و محبت کرده و تعدادی از دانشجویان و جهرمیهای مقیم شیراز  را جهت بررسی اوضاع انتخابات جهرم به منزل دعوت کرده بودند. دعوت شده و  ما هم از خدا خواسته اونجا پلاس شدیم  از لحظه اول ورود متوجه نگاههای سنگین بعضی از حاظرین شدم  که اگه چاره داشتند و از پلیس 110 حساب نمیبردند در دم اون کاری که نباید بشه را کرده بودند  بگذریم خلاصه . بهانه برگزاری جلسه موضوعات  ذیل بود .

 1-بررسی  خدمات نمایندگان دوره قبل و نماینده فعلی  جهرم

 ))bellman-2 چگونگی  ارتباط و همکاری  با وبلاگ جارچی ( (

 3-  بررسی معیارهای انتخاب اصلح و نیز  جهت دهی افکار به سوی  کاندیدای مورد نظر

پس از صحبت برخی از آقایان و شنیدن  صد جور 

متلکهای جور وا جور برای حضور اینجانب  در آن جلسه از جاسوس خواندن  و جیره خوار بودن و دادن لقب  شیرین خبر چین  به  اینجانب گرفته تا رانده شده از درگاه بزرگان ... همه را شنیدم و به رسم مدنیت و اصول اولیه فرهنگ و قانون  گفتمان   دم نزدم تا این جو روشنفکر مابانه در اثر بی مبالاتیهای من  دچار تلاطم نشود . حتی نفسم را شمرده شمرده بیرون میدادم که یه وقت  تبدیل به سونامی  نشه خلاصه  نوبت اظهار فضل به من رسید و من هم که حسابی خودم را آماده کرده بودم  بادی در غبغب انداخته و با یک ژست فوق مدرن و کلاسیک و یک پوزشن غربی مثل آرتیست فیلم پدرخوانده شروع به صحبت کردم . صحبتهائی که سرو ته اش را آخر خودم هم  نفهمیدم . بقول شاعر گه از آلمان بر او خواندم گه از روم //// ولی مطلب از اول بود معلوم .. 

 از  ارتباط با نمایندگان ادوار قبل و خدمات و غفلتهای بعضی از آنان  گفته  و در مقام نتیجه گیری و قیاس بین افراد و خدمات آنها و بیان خصوصیات اخلاقی و شخصیتی  وخدمات انجام شده  در زمان تصدی هر کدام نکاتی را بیان نموده و نام دکتر رضائی را فی المثل از زمان  سمت شهرداری تا زمان  نمایندگی ایشان به نقد و بررسی دیگران  واگذار کردم . هنوز نام ایشان از دهان من خارج نشده بود که دیدم یکی از آقایان روبروی من چنان با ته آرنج به پهلوی نفر کناری کوبید که طرف  نیم متر به هوا پرید و با اشاره به او فهماند که بله اینم ( یعنی من ) اهل بخیه است . ما هم بروی مبارک خود نیاورده و صحبت را ادامه دادیم  ولی ظاهرا  حرفهای بنده به  مذاق بعضی از حاظرین خوش نیامد و  دو نفر از جوانان عزیز با  بر چسب هواداری و نیز جیره خوری از سفره آقای دکتر رضائی  به استقبال  کلام و نقد بنده آمدند . . به همین دلیل چون  مطمئن هستم  که این آقایان  بطور حتم  صحبتهای آنشب بنده  را در بوق و کرنا کرده و در همه   تریبونها برای اثبات عدم استقلال این وبلاگ  و نیز  وابستگی من به حواریون دکتر رضائی را انتشار خواهند داد . مجبورشدم که در این وبلاگ  رسما  اعلام  کنم  که صرف نظر از  دوستی بنده با دکتر رضائی و نیز علاقه ای که به شخص ایشان بعنوان  محمد رضا رضائی  نه  بعنوان نماینده جهرم دارم  و اینکه اگر بنده در هرجائی غیر از اینکه  گفته ام که :(( ایشان فردی خود ساخته و پر انرژی و با اعتماد بنفس عالی  هستند )).  کس یا کسانی تعریف و یا تمجید دیگری به رسم  چاپلوسی و یا جیره خواری در هرکجا ازمن  نسبت به ایشان شنیده است شنونده ماذون و مختار و مدیون است که با ذکر نشانی  بیان کند .  و نیز دراینجا  اعلام میکنم که  هر کسی  مطلع است  یک سر سوزن ازدکتر رضائی  بصورت  مستقیم و غیر مستقیم و یا حتی پیرو  سفارشات ایشان به من سود  رسیده  است . بدون هیچ محدودیتی تمنا میکنم که بیان فرمایند.  بحث من   در آن جلسه و در این نوشته  فقط بر این مبنا بوده و هست  که نظرات و اغراض شخصی را دراین نقد و بررسیها دخیل نکرده و صرفا  توانائیهای و خدمات  هر کاندیدا را بیان کنید.  همچنین از جناب دکتر رضائی  و نیز رئیس دفتر ایشان  استدعا میکنم چنانچه از طرف ایشان  در دوران نمایندگی به هر نوعی  بنده مورد تفقد و سفارش  قرار گرفته و یا ایشان  نقشی در  امور حرفه ای اینجانب داشته اند . بدون هیچ پرده پوشی بیان فرمایند. البته لازم بذکر است که  بیان نظرات فوق از طرف بنده دلیل بر طرفداری و یا سمپاتی  بنده  و یا مخالفت و خصومتی از آقای دکتر رضائی  نیست . و  باید این نکته را نیز متذکر شوم که  من و ایشان  هیچگونه دشمنی شخصی و عقیدتی را با هم نداشته و نخواهیم داشت . و  در هرکجا که ایشان لازم بداند که من میتوانم  به اندازه یک سر سوزن  برای مردم و نیز اهداف و برنامه های مردمی  ایشان مفید  باشم  مطمئن باشید که من   بدون منت همکاری  خواهم کرد. بنده اگر خدمتی به یک کاندیدای بخصوص کرده ام  تنها و تنها به عشق عمران و آبادانی این مرزو بوم بوده نه رسیدن به مطامع شخصی که  نمیدانم تا چه حد این کار درست یا غلط بوده است .   موضوع بی توقع بودن اینجانب را  میتوانید از عزیزان مجلسی ادوار قبل نیز  سوال بفرمائید.

     هر خدمتی که کردم بی مزد بود و منت    

                                یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت

 

  هی جار جار جار جار هی جاررررررررررر

چرا به ما   پیغام و پسغام میدهید  چرا تحدید میکنید ..؟؟؟       که هر مطلبی را ننویسید؟؟؟؟ .

حتما بخوانید ....

2- برخی از کاندیداهای عزیز و گرامی و حواریون آنان  با ارسال ایمیل . پیامک و یا فرستادن قاصد با تحدید و تطمیع و تشویق  از من خواسته اند که به نوعی  با نوشتن برخی ......و ارائه برخی مطالب هدایت شده  از آنان و یا یک گروه  خاص تمجید  شود  و یا مطالب یا نقاط  ضعف از آنان  بیان  نشود . ضمن اظهار تاسف از بیان این دیدگاه بسیار سطحی  از طرف کسانی که داعیه اصلحیت و برتری  را دارند .  در همینجا اعلام میکنم که  بنده مدیون هیچ کس نیستم و تعهد به احدی نداده ام و باردار هیچ قشرو گروه و دسته ای نبوده و نخواهم بود . و من بعد  از طرف هر کسی  در هر پست و مقامی چنین تحدید و تطمیعی مطرح گردد. بلافاصله با ذکر تمام مشخصات برای قضاوت عمومی  در این وبلاگ  به  نمایش خواهم گذاشت .

در پاسخ به مشت پرکردن بعضیها ......

اي دوست نفس در آن حوالي چند است؟

يك سينه هواي خشك و خالي چند است؟

اينجا كه مپرس نيست .   گر آنجا هست

يك جرعه شراب بي خيالي چند است؟

 

پاسخها :

**********************************

  ای دوست نفس بسي گران است اين جا 

يك سينه هوا قيمت جان است اين جا

اينجا كه نفس كشي نمي بينم من

چون شير اسير روبهان است اين جا

**********************************

 ای دوست نفس در این مکان ارزان است

اما نفسی که در خور دونان است

آن تازه هوائی که شما میخواهید

هر سینه آن قیمت چندین جان است

*********************************

 

 

واما  سودای نمایند گی و وکالت مردم

 

 

 براستی

اینبار چه کسی بر صندلی فیروزه ای و چرمی و خوشنشین پارلمان جهت خواب نیمروزی  تکیه میزند.

 

لطفا طبق معمول و روال گذشته دراین بحث شرکت کنید.

مطمئن باشید که نظرات شما با حفظ رعایت  حریم خصوصی دراین وبلاگ منعکس میشود.

لطفا اخلاق و منش ژور نالیستی را رعایت فرمائید .و از بیان هرگونه تهمت و افترا و نیز درج خبرهای موهوم  خود داری نمائید .


 

1- غفلتها و  خدمتها

 

تردیدی نیست که ما مردم شرق و خصوصا ایرانیان انسانهای فوق العاده احساساتی . رئوف

مهربان و وطن دوست با یک پیشینه مذهبی بسیار قوی و مثبت در کانون تحولات دیروز و امروز هستیم  . بحث انتخابات و انتخاب برترین نماینده برای ورود به مجلس بعدی یک بحث علمی اخلاقی اجتماعی ایست که چنانچه از طرف کارشناسان و اهل فن مورد بررسی و کنکاش قرار نگیرد ممکن است باز دچار بی تدبیری و نیز بی تفاوتی در امر انتخابات شده و کسانی دیگر

ویا اپورتونیستهای حرفه ای  با به میدان آمدن و سوار شدن براموج  احساسات پاک  مردم بازی را به نفع خود به اتمام رسانند. پس بیائید . عقل را بر احساسات رجحان داده و به جای شعارهای سطحی . ((این کاندید هم شهریست این یکی هم محلیست آن یکی نیست وووو دارد ........ ندارد

 یا آن یکی شهری  نیست ـ  آن یکی هست . همه اینها را بدور ریخته و با انتخاب یک سری ایده آل های مدرن    عملکرد و یا سوابق  هر کاندید را به بوته نقد خود و آنانی که قدرت قلم زنی دارند  به قلم خود بسپارند. بی شک ما قدرت قضاوت و نقد درمورد عموم کاندیداهای عزیز در کشور  را نداریم و تنها میتوانیم به شهر و استان خود قناعت کرده و این مهم را به انجام رسانیم بدون هیچ گونه حب و بغض . از شهر خودم جهرم شروع میکنم .

 

جهرم و نمایندگانش

باید به جای اینکه بگوئیم فلانی کجائیست . بگوئیم 

فلانی برای این شهر و مردم اینشهر چه کاری کرده است . یادمان باشد که تنها املاء نانوشته غلط ندارد 

وگرنه هر کس میدان دار خدمت به مردم شد . باید آمادگی حل بسیاری مشکلات و یا حتی بروز  اشتباهات را داشته باشد.ما نیز باید این موضوع را قبول کنیم که خدمت با حواشی و یا مسائلی همراه است که شاید به مذاق ما خوش نیاید.  

............... 

شهر جهرم با طبیعتی عالی و نیز مردمی به نسبت مرفه و با سواد و تلاشگر در استان فارس قرار دارد مردم آن بسیار سیاسی و روشنفکر

بوده و همیشه  و هرکجا یاور دولتمردان و مطیع روحانیت بوده و هستند . مشخصه بارز این شهر که از دیر باز این میراث شوم را به آیندگان خود منتقل نموده و حتی با کمال تاسف در قشر روشنفکر و تحصیلکرده نیز این امر نمود دارد. محله گرائی و نیز تعصبات پوچ

   ناسیونالیست   خرد و اما در مواقعی  فاقد مهارکنترل در مردم این شهر  میباشد. در زمانی که دیدگاههای جهان وطنی و نیز سیاستهای دهکده جهانی در راه بسط و گسترش است . ما هنوز در حل مشکل این شخص از کجاست

و آن از کجاست . این جهرمیست و آن دیگری نیست  در اندیشه های خود غرق و بدنبال ساحل نجات نیستیم . امروز اوباما با پسوند نام اسلامی حسین با پدری آفریقائی رئیس جمهور کشوریست که تقدیر جهان را رقم میزند . یک نسل قبل پدر و پدر بزرگ او بردگان آفریقائیبودند که فقط خدمت به سفید پوستان را دغدغه خود میدانستند .

 این رشته سری دراز دارد .

+ نوشته شده توسط خبر گزاری D.N در و ساعت |
  منتظر اخبار دبیران از توابع زرین دشت داراب باشید

 اگه تهران 3000 میلیارد دلار یا میلیارد تومان گم میشه و پیشونی   کسی عرق نمیکنه . بیخ گوش خودمون هم خبرهائی هست که سر  همه سوت بکشه ..  منتظر جارچی باشید .خیلی خبراش داغه . خیلی ایوالله داره ............

+ نوشته شده توسط خبر گزاری D.N در و ساعت |